Pētījumi un datu bāze

8. Rīgas jūgendstila arhitekti

Pētījuma autors: Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch.

20. gadsimta sākumā Rīgā galvenokārt praktizēja vietējie arhitekti. Lielākā daļa no tiem profesionālo izglītību bija ieguvuši Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Arhitektūras fakultātē, kuru atvēra 1869. gadā. 1874. gadā fakultāti absolvēja pirmais arhitekts (Oskars Bārs), bet jau 19. gadsimta deviņdesmito gadu vidū no apmēram 40 Rīgā praktizējošajiem arhitektiem 25 bija pašmāju skolas audzēkņi. Pirmā pasaules kara priekšvakarā no 70 Rīgas arhitektiem 56 bija ieguvuši izglītību RPI. Tas apgādāja ar speciālistiem ne tikai Latviju, bet visu Baltijas reģionu. Daudz Rīgā izglītību ieguvušo arhitektu strādāja arī Polijā un attālākos Krievijas nostūros. Jaunā profesionāļu paaudze ienāca praksē ar jaunām idejām un svaigu profesionālo domāšanu – tieši to, ar ko jūgendstils visuzskatāmāk atšķiras no visiem citiem zināmā mērā kosmopolītiskajiem iepriekšējiem vēsturiskajiem stiliem.