Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Fasādes skice
Mājas plāns

Strēlnieku iela 2 (1911.)

Arhitekts: Mārtiņš Augusts Nukša

Elegants jūgendstila piemērs, kura dinamiskajā apjomu kārtojumā izceļas divu augstu, kopā sakļautu kubiskas formas torņu grupa un ar rizalītu sabloķētie balkoni. Šī formu izteiksme ir tiešs 20. gadsimta divdesmito gadu funkcionālisma jeb modernās kustības priekšvēstnesis.