Par Muzeju

DARBS PIE RĪGAS JŪGENDSTILA VIRTUĀLĀ MUZEJA IZVEIDES

Projekts „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” tika uzsākts 2013. gada decembrī, un tā ietvaros Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība turpina darbu pie muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” digitālās ekspozīcijas veidošanas.
Sakarā ar to, ka projekta realizācijas vietā Alberta ielā 12 tiek veikti vērienīgi remonta darbi, kas nepieciešami, lai ēkas pagrabstāva telpas sagatavotu izmantošanai un nodotu virtuālā muzeja ierīkošanas vajadzībām, bija nepieciešams koriģēt projekta realizācijas termiņus. Līdz ar to ir panākta vienošanās ar Kultūras ministriju un 18.01.2016 tika veikti grozījumi pie 2013.gada 13.decembra vienošanās NR. EEZLV04/INP/2013/3, pagarinot Projekta aktivitāšu īstenošanas laiku līdz 35 mēnešiem, līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tika veikts iepirkums , “Digitālās tulkošanas aparatūras piegāde un uzstādīšana” RPKIA 2016/01/ EEZLV04/INP/2013/3, kura rezultātā starp Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību un SIA”KT Serviss” tiks noslēgts līgums par digitālās tulkošanas aparatūras piegādi un uzstādīšanu.  
Šobrīd projekta ietvaros tiek veikts darbs pie virtuālā muzeja ekspozīcijas izstrādes, ko saskaņā ar 2015.gada 1.septembrī noslēgto iepirkuma līgumu veic SIA “RIDEMO”, SIA “Reverie Trading Group” un SIA “Mellis grupa”.
Projekta veiksmīgai realizācijai martā tiks organizēts starptautisks sadarbības pasākums ar projekta partneriem no Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra Alesundā. Tiks apspriestas projekta partneru turpmākā līdzdalība, pieredzes apmaiņa  un ieceres.  
Realizējot vienu no projekta aktivitātēm, muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” mājas lapā www.jugendstils.riga.lv jaunizveidotajā sadaļā ir publicēta informācija par projektu un ievietoti materiāli par projekta ietvaros veiktajiem jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma pētījumiem, kas tiks papildināti ar bagātīgu ilustratīvo materiālu. Mājas lapā būs pieejama informācija par virtuālā muzeja ekspozīciju, kurā interaktīvā veidā tiks izvietota informācija par jūgendstila kultūrvēsturiskajām vērtībām, īpašu uzmanību veltījot jūgendstila arhitektūrai un muzeja krājuma priekšmetiem.