Par Muzeju

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” vidusposma izvērtēšanas pasākums.

2015.gada 26. novembrī Kultūras Ministrija organizēja  dažādu objektu apskati, tai skaitā tika nolemts parādīt arī Jūgendstila muzeju, kā vienu no projektiem, kas tiek atbalstīts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta.   26.11.2015 muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs” tika  organizēta  vizīte, kuras ietvaros muzejā viesojās Ilze Zīverte - ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente un Inga Krūzmētra - ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente. Viesi tika iepazīstināti ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju, vēsturi un iekārtotajām izstādēm. Bija iespējams apskatīties arī pagrabstāvu, kurā šobrīd notiek virtuālā muzeja izstrāde. Pagrabstāva telpās viesi tika iepazīstināti ar virtuālā muzeja izstrādātāju - apvienības SIA „RIDemo”, SIA „REVERIE Trading Group” un SIA „Mellis grupa” ekspozīcijas skicēm. Ieskatu virtuālā muzeja aprisēs sniedza projekta vadītāja asistente Iveta Sproģe.

Projekts „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” tika uzsākts 2013. gada decembrī, un tā ietvaros Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība turpina darbu pie muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” digitālās ekspozīcijas veidošanas.