Par Muzeju

Virtuālās inovācijas - muzeju jaunā pieredze

VIRTUĀLĀS INOVĀCIJAS – MUZEJU JAUNĀ PIEREDZE

Starptautiskas sadarbības projekts, kurā piedālās: 

Gamla Linčēpingas brīvdabas muzejs, Linčēpinga, Zviedrija,

Ziemeļkarēļijas Jonsū pilsētas muzejs, Jonsū, Somija,

Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”, Rīga, Latvija.

Šī īstermiņa sadarbības un pieredzes apmaiņas projekta ietvaros paredzēts iepazīties ar partneru pieredzi, paaugstināt muzeju darbinieku profesionalitāti, palielināt kompetenci virtuālo un digitālo inovāciju radīšanā un izmantošanā. Projekta finansētājs: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”.

Projekta mērķis -veicināt Somijas, Zviedrijas un Latvijas kultūras sakarus, partneru muzeju pieredzes apmaiņu un popularizēt partneru pilsētu kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā - izstrādāt ilgtermiņa sadarbības projektu, kas nodrošinātu jaunas virtuālās ekspozīcijas izveidošanu vai pilnveidošanu. 

Katrs projekta partneris, savas kompetences ietvaros, pieaicinot ekspertus, mobilo aplikāciju speciālistus, kā arī balstoties uz līdz šim gūto pieredzi virtuālu inovāciju un digitalizācijas projektu realizācijā, izstrādā apmācību programmu. Semināri ietver ekspertu lekcijas, praktiskas nodarbības un meistardarbnīcas. 

Paredzēti trīs semināri: 2018. gada 24. oktobrī Somijā, 2019.gada 11.-13.martā Zviedrijā un 2019.gada 17.-19.septembrī Latvijā, Rīgā. 

2018.gada oktobrī Somijas pilsētā Joensū pilsētas muzejs, kurš 2013. gadā ticis nominēts Eiropas muzeja 2013 balvai, rīkos semināru un praktisku nodarbību par mobilās aplikācijas izveidi norisināsies, pieaicinot Helsinku Universitātes lektoru. 

Seminārā būs iespējams iepazīties ar digitāli multimediāliem plakātiem, ko izmanto Joensū muzejā nodarbībās ar pusaudžiemmuzeja pedagoģiskajā programmā.

Joensū muzeja pieredze: šobrīd ir izstrādāta mobilā aplikācija par Utras rajona vēsturi un kultūras mantojumu. Tajā atspoguļota industriālā teritorija, apkaime ar  dzirnavām un stikla ražotnēm, vietējo baznīcu, skolu un pat kapsētu.  

2019.gada 11.-13. martā projekta semināra norise paredzēta Linčerpingā, Gamla Linšēpingas brīvdabas muzejā, bet 2019. gada septembrī seminārs  Rīgā - par virtuālās ekspozīcijas izveidi un pieredzi darbā ar skolu jaunatni. Gamla Linčerpingas brīvdabas muzeja seminārā izstrādātas meisatrdarbnīcas par mūžizglītības programmu veidošanu, par komunikāciju ar auditoriju, kā arī par mobilo aplikāciju veidošanu, lai iespējami daudzveidīgāk parādītu apmeklētājiem muzeju kolekciju.

Muzejs ”Rīgas Jūgendstila centrs” dalīsies pieredzē par krājuma digitalizāciju un interaktīvu programmu izveidi dažāda vecuma muzeju apmeklētājiem, tajā skaitā jūgendstila ornamenta un arhitektūras elementu apguvi.Tiks organizētadigitālās ekspozīcijas apskate, kā arī seminārs ar virtuālā muzeja idejas, dizaina un tehnoloģisko risinājumu autoru priekšlasījumiem.

Nordic-Baltic mobilitātes programma: lasīt vairāk

Projekta izmaksas.

Projekta kopējais budžets: EUR 47 376.00

tajā skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 8241.48

RD līdzfinansējums: EUR 1 256.00

RD priekšfinansējums: EUR 6985.48

 

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

http://www.gamlalinkoping.info

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/