Dāvinātāji

Dāvinātāji

Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” saņem dāvinājumus no rīdziniekiem un Rīgas viesiem: sadzīves un interjera priekšmetus, apģērbus, apavus, traukus, fotogrāfijas un grāmatas. Bieži tās ir ģimenes relikvijas, kurām līdzi uz muzeju atceļo aizraujoši to īpašnieku likteņstāsti. Izsakām pateicību mūsu atbalstītājiem!

Dāvinātāji 2017. gadā

Anna Muceniece, Inga Jēruma, Māra Siliņa, Marga Gūtmane, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evanģēliski luteriskā draudze, Iveta Ansone, Maiga Alamā, Elga Briede, Nataļja Muzičkina, Frederiks Erenss, Anita :Armane, Andrejs Svilāns, Gundars Lazdiņš, Mārtiņš Vesperis, Ērika Jutāne.

Dāvinātāji 2016. gadā

Raisma Skujiņa, Einārs Kalniņš, Māra Krilova, I. Ā. Alksne, Irēna Ozoliņa, Inga Luste, Anita Ārmane, Tatjana Sapronova, Deniss Mironovs, Daniils Orlovs, Dzidra Šmita, Mārtiņš Vesperis, Sniedze Eglīte, Eižens Upmanis, Natālija Laminska, Evija Dumpe, Valentīna Evardsone, Katrīna Hemeleinena, Maira Placēna, Laura Zommere, Rietumu bankas labdarības fonds, Gaļina Nazarenko, Ingrīda Sudmale, Danuta Baldiševica, Vita Baldiševica, Dace Grikmane, Edīte Krieva, Irma Bērziņa, Irisa Pūliņa, Māra Rozenberga, Nikolajs Jermašonoks, Anna Biķe,  Mārtiņš Vesperis, A.O.Ābelīte,  Oskar Games, Tatjana Kovaļčuka, Carlos Koehter, Silvija Bergena,Inese Bērziņa, Inese Birzgale, Anta Šķendere, Daina Vīgnere, Anita Muceniece.

Dāvinātāji 2015. gadā  

Antra Krūmiņa, Aleksejs Milovskis, Aira Vilka, Mārtiņš Vesperis, Natālija Sazonova, Ludmila Kartunova, Mara Placēna, Līga Krišjāne, Juta Brauna, Ellen Riekstiņa, Dace Baltvilka, Vanda Daubare, Ilze Šengelija, Jeļena Marga, Natālija Fetitova, Jānis Krastiņš, Vija Ose, Raitis Siatkovskis.

Dāvinātāji 2014. gadā

Jūlija Trofimova, Natālija Hodosa, Biruta Bīriņa, Sniedze Eglīte, Ļubova Demakina, Elīna Mitina, Ojārs Spārītis, Irena von Schlippe, Tatjana Pakļevinska, Maira Placēna, Guna Medjāne, Vanda Daubare, Natālija Kalninga, Tamāra Agriņa, Indulis A. Eglītis, Liesma Markova, Dainis Andrejs Sīlis, Ivans Paukovs, Kārlis Kēlers, Andrejs Ceļmalis, Gita Prīberga, Gundega Zande, Mārtiņš Vesperis, Daina Skuja,Gaļina Matjušenko, Jevgenijs Kļepikovs, Andrejs Pebo, Mudīte Abricka, Anda Janovska, Vija Rogozina, Olga Zdebska, Juris Berže, Frederiks Erens, Liena Ivonna Šervinska, Tatjana Pāvele, Raimonds Šteinbergs, Ieva Šaulis, Marija Druste, Larisa Zemīte, Anita Homa, Helga Melnbārde, Evija Dumpe, Terēze Lauma Šmēmane, Māra Baltaisvilka, Gunta Razāne, Ieva Dzērve, Agrita Ozoliņa, Ivans Paukovs, Zita Muižniece, Natālija Andrejeva.

Dāvinātāji 2013. gadā

Astrīda Jurķele, Natālija Sazonova, Evija Kakšte, Marina Sala, Eižens Upmanis, Dace Kalniņa, Iveta Banka, Ineta Zīriņa, Vija Liepa,  Natālija Gubenko, Staņislavs Demjaņecs, Marina Levina, Edgars Kvjatkovskis, Ansis Ozols, Gaļina Smirnova, Elga Briede, Liesma Markova, Igors Zenovs, Jānis Krastiņš, Maira Placēna,Ilga Stivriņa, Sniedze Eglīte, Raitis Siatkovskis, Romualds Salcevičs, Helga Melnbārde, Edīte Krieva, Natālija Kalninga, Dzidra Rumbēna, Ilona Rumbēna, Raimonds Briedis, Valentīna Romanovska, Alvils Sausiņš, A. Eglītis, Sigrid Philipp -Stoffel, Frederik Erens, Anita Galdiņa, Arne Schrader, Pauls Romans, Olga Zdebska, Ieva Dzērve, Ņina Zemele, Andrejs Ceļmalis, Tatjana Pakļevinska, Irēna Caunīte, Ināra Lemša, Ņina Isačenkova, Ivans Paukovs.

Dāvinātāji 2012.gadā

Pateicamies Edītei Krievai, Mirdzai Streipai, Dainai Krauklei, Aijai Zviedrei, Aivaram Krišjānim, Brigitai Rozenbrikai, Maijai Feodoruškinai, Marutai Briekmanei, Dzidrai Rumbēnai, Kārlim Kēleram, Zentai Krastiņai, Sarmītei Baltmanei, Ievai Šaulis, Bertai Ceļmalei, Inesei Krugalei, Artai Vārpiņai, Aleksandram Vasiļjevam, Aivaram Harčenokam, Natālijai Andrejevai, Elgai Briedei, Irīnai Lācei, Evitai Ābelei, Evī Neimanei, Ansim Ozolam, Līgai Krišjānei, Ojāram Spārītim, Liesmai Markovai, Ievai Bērziņai, Ilonai Dzērvei, Baibai Koršei, Tamārai Agriņai, Initai Šafai, Jurim Kalniņam, Zaigai Bogdanovai, Ojāram Liepiņam, Intai Beijerei, Ivonnai Aivarei, Guntai Neretniecei, Mairai Placēnai, Tatjanai Borovkovai, Mildai Zatlerei, Irēnai Matisonei, Nadeždai Jegorovai, Intai Jegorovai, Sergejam Ivančenko, Ilzei Valdmanei, Dainim Staltam, Mārtiņam Vesperim, Natālijai Šamrakovai, Eiženam Upmanim, Igoram Zenovam, Birutai Strazdiņai, Larisai Smirnovai, Ivetai Sproģei, Emmai Klēšmitei, Frederikam Erenam, Christian Voges, Mārai Siksnai, Jurim Zviedrānam, Natālijai Kalningai, Raimondam Spundzem, Vladimiram Gerasimovam, Andrim Raņķevicam, Edgaram Kvjatkovskim, Brigitai Svilpei, Olgai Zdebskai, Elgai Zēģelei, Indulim Ainim Eglītim, Žannai Carenko.

Dāvinātāji 2011.gadā 

Pateicamies Adrianai Karavajevai, Andrīnai Miķelei, Agijai Krastai, Ailai Bērziņai, Andai Zellei, Andrim Šulcam, Anitai Lianai Rosenai, Anitai Silmalei, Anitai Stankevičai, Ansim Ozolam, Ārijai Pliķēnai, Auseklim Rozenvaldam, Austrai Avotiņai, Birutai Astrai Jurēvičai, Birutai Aunai, Birutai Būmanei, Birutai Strazdiņai, Brigitai Rozenbrikai, Dacei Čolderei, Dacei Kolužai, Dainai Krieviņai, Dainai Lao, Dainim Staltam, Diānai Dimzai- Dimmei, Dimitrijam Ščebrinam, Drosmai Dillei, Edītei Krievai, Eduardai Šmitei, Eiženam Upmanim, Ērikam Lauskim, Gunai Smilgai, Gundegai Neihartei- Sausiņai, Guntim Pandaram, Gustavam Pupam, Ilonai Auderei, Ilonai Dzērvei, Ilzei Krastai, Ilzei Valdmanei, Imantam Lazdam, Inai Radzēvičai, Inārai Lemšai, Inetai Kaugijai, Ingai Kovaļevskai, Intai Beijerei, Irēnai Rezovskai, Irinai Solncevai, Īrisai Pūliņai, Ivaram Silāram, Jānim Aleksandram Zublovam, Jānim Krastiņam, Jānim, Vilšķērstam, Jolantai Miķelsonei, Jolantai Zariņai, Jurijam Šubinam, Kārlim Kēleram, Lena un John Graham, Lidijai Spārītei, Liesmai Markovai, Līgai Gulbei, Līgai Krišjānei, Lizelotei Dancei, Mairai Placēnai, Margaritai Lazdiņai, Marinai Levinai, Maritai Upenai, Martai Bormanei, Mārtiņam Vesperim, Mirdzai Streipai, Natālijai Kalningai, Olgai Zdebskai, Pēterim Stumburam, Rūtai Banderei, Sarmītei Baltmanei, Staņislavam, Demjaņecam, Svetlanai Ivanovai- Luškanovai, Tamārai Agriņai, Tamārai Vīksnei, Tatjana Pakļevinska, Valdai Kalējai, Valdim Hofmarkam, Valdim Villerušam, Vijai Liepai, Vitai Gilei, Vizmai Kalmei un Werner von Sengbusch.

Dāvinātāji 2010. gadā

Pateicamies Sarmītei Baltmanei, Lailai Brūvelei, Gerdai Buharinai, Irinai Černobajevai, I.Dzērvei, Aigaram Grīnbergam, Natālijai Kalningai, Eināram Kalniņam, Ilzei Krastai, Jānim Krastiņam, Edītei Krievai, Alisei Krilovai, Rudītei Ķisei, N.Laminskai, Dacei Lasei, Ievai Margai Markausei, Liesmai Markovai, Irenei McMahon, Sarmītei Pīkai, Kirai Sarkisovai, Guntai Sileniecei, Lolitai Sīmanei, Intai Štamgutei, Agritai Tipānei, Kārlim Tipānam, I. Tomasei un Ilzei Ozoliņai – Anspokai. Muzejs saņēmis dāvinājumu arī no Latvijā rezidējošo vēstnieku kundzēm. Pateicamies Īrijas, Francijas, Nīderlandes, Izraēlas, Slovākijas, Japānas, Beļģijas, Meksikas vēstnieku kundzēm. Pasakāmies arī Ungārijas vēstniekam V.E. Ištvānam Mohāči ar kundzi par saņemto dāvinājumu- jūgendstila saldumu trauku.

Dāvinātāji 2009.gadā 

Izsakām lielu pateicību mūsu atbalstītājiem Tamārai Agriņai, Andim Artmanim, Ilonai Auderei, Irēnei Bāliņai, Intai Beijerei, Benitai un Dainim Bērziņiem, Jānim Birkam, Diānai Dimzei – Dimmei, Ilonai Dzērvei, Velgai Eklonai, Zigurdam Galūnam, Diānai Grīnbergai, Ausmai Hartmanei, Svea Sofijai Kablicai – Krauzei, Nataļjai Kalningai, Kārlim Kēleram, Ilzei Krasta, Jānim Krastiņam, Dainai Krauklei, Edītei Krievai, Alīsei Krilovai, galerijai „Mākslas vēstniecība”, „Latvijas Avīzei” un personīgi Viesturam Serdānam, Liesmai Markovai, Neilam Matīsam, Krišam Ozolam, Arnim Pencim, Sarmītei un Rihardam Pīkiem, Brigitai Rozenbrikai, Ojāram Spārītim, Lidijai Spārītei, Mārim Stinkulim, Vinetai Supei, Ellai Špērei, Intai Štamgutei, Maijai Sviridovai, Agritai Tipānei, Inesei Tomasei, Eiženam Upmanim, Ilzei Valdmanei, Mārtiņam Vesperim, Verneram fon Zengbušam, Jānim Zilgalvim.