Pasākumi

Aicinam uz ievērojamā jūgendstila nama fasādes renovācijas svētkiem Tallinas ielā 23

25.10.2023.

Aicinām pievienoties uz jūgendstila arhitekta Eižena Laubes viena no ievērojamākā nama renovācijas svētkiem veltītu foto un video izstādi: “Eižens Laube – sava laika zelta arhitekts Rīgā”. Pasākums norisināsies 25. oktobrī (trešdiena) no plkst. 12.00 līdz 13.00, pie Tallinas ielas 23 nama.

Pasākumā piedalīsies:

Māris Ozoliņš, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs;
Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors;
Agnese Logina, Kultūras ministre;
Zaiga Bogdanova, Rīgas jūgendstila centra direktores vietniece.

Par renovāciju:

Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 Rīgas vēsturiskais centrs daļa – un uz to attiecas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u.c. ar Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību saistītie normatīvie akti.

Ielas fasādē ir vairāki arhitektoniskie elementi – cilnis virs ieejas ēkā, ciļņi zem otrā stāva logiem, cilnis ar augu motīvu, dzīvnieka atveidojumi uz balkona sienām, konsoles ar cilvēka sejas attēlojumu, modiljons un dzega. Ēkas oriģinālā substance un autentiskums ir saglabājusies oriģinālā izskatā. Pēc fasādes atjaunošanas ēkai saglabāta oriģinālā ķieģeļu apdare, krāsojums, ieejas durvis, esoši koka logi un dekoratīvie elementi, kas restaurēti projekta ietvaros. Ēkas jumta segums vietās, kur bijis bojāts, mainīts, izmantojot oriģinālam līdzvērtīgu analogu.


Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
Būvuzraugs: SIA „MarKons”
Būvuzņēmējs: SIA „Fasāde PRO”
Projekta kopējās izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas: 70 938,48 EUR, t.sk. PVN.