Pasākumi

Jūgendstila Rīga - Aleksandra Vanaga 150. jubilejas gadā !

27.07.—04.08.2023.

Īres nams ar veikaliem Kr. Barona ielā 64 (1909.)

2023. gadā atzīmējam arhitekta Aleksandra Vanaga (1873. -1919.) 150. dzimšanas gadadienu un aicinām ieskatīties Rīgas jūgendstila arhitektūrā, kuras vaibstus veidojis šis ievērojamais arhitekts.
Šoreiz Rīgas Jūgendstila centrs / Riga Art Nouveau Centre aicina pievērst uzmanību īres namam Krišjāņa Barona ielā 64. (1909)
Arhitekta Aleksandra Vanaga radošajam rokrakstam raksturīgas nacionāla romantisma stilistikas ēkas. Ēkas Krišjāņa Barona iela 64 balkonu un uzjumteņu balstos lietotas savdabīgas ēģiptiešu kolonnas. Jūgendstils bija konceptuāli antihistorisks, tāpēc šī stila celtnēs bieži sastopami eksotiskas izcelsmes elementi un formas, kuru saknes nav Eiropas vēsturisko stilu izteiksmes līdzekļu arsenālā. Taču nacionālā romantisma gadījumā šiem ēģiptiešu elementiem ir noteikta simboliska jēga. To visaugstākā mērā monumentālajos un izteiksmes stabilitātē nesatricināmajos tēlos bija iekodēta sava veida “klusās pretestības” ideja, kas pauda nācijas pašcieņu, ka arī pašaizsargāšanās un pašsaglabāšanās apliecinājumu.
Apstākļos, kad daudzas lietas, ko nevarēja paust atklāti, līdz sabiedriskajai apziņai bija jānovada ar citiem, pastarpinātiem līdzekļiem. Māksla, tostarp arhitektūra, bija viens no šādiem līdzekļiem. Tāpēc tā nav sagadīšanās, ka latviešu nacionālā romantisma uzplaukums sakrita ar Krievijas centrālās valdības reakciju un pastiprinātu rusifikācijas politiku, kas sekoja 1905. gada revolūcijas notikumiem.
Publikācija sagatavota pēc Dr. arch. Jāņa Krastiņa materiāliem.
Foto: Iveta Sproģe

Galerija