Pasākumi

Jūgendstila Rīga - Aleksandra Vanaga 150. jubilejas gadā !

01.05.—08.05.2023.

Šogad atzīmējam arhitekta Aleksandra Vanaga (1873. -1919.) 150. dzimšanas gadadienu un aicinām ieskatīties Rīgas jūgendstila arhitektūrā, kuras vaibstus veidojis šis ievērojamais arhitekts.
Var atrast formās pat ļoti atšķirīgus A. Vanaga darbus, taču galvenokārt viņš bija nacionālā romantisma meistars. Lielākā to daļa (to skaitā ap 60 daudzstāvu mūra dzīvojamo namu) radusies īsā laikposmā – kādos piecos gados. Visa viņa dzīve un profesionālā izaugsme saistīta ar savas tautas garamantu senatnes un mākslas pieminekļu apsekošanu, izpēti un apzināšanu, tā ir nepārtraukta virzība un tieksme uz latviešu nācijas garīgās un materiālās kultūras vērtību atklāsmi.
Aleksandram Vanagam veltīto ierakstu ciklu iesākam ar ēku Kr. Barona ielā 30 - īres nams ar veikaliem (1907).
Viens no daudzajiem arhitekta Aleksandra Vanaga darbiem nacionālā romantisma stilistikā. Uzcelts ir tikai projektētās ēkas kreisais spārns. Paredzētā labā spārna vietā līdz 1970. gadam bija saglabājies ap 1830. gadu celts koka namiņš. Ēkas fasādes apdarē izceļas apmetuma virsmā iestrādātas horizontālas dabiskā šūnakmens joslas. Izmantoti arī atsevišķi stilizēti latviešu etnogrāfiskie ornamenti. Sevišķi izteiksmīga ir etnogrāfisko motīvu spēle no dabiskā akmens veidotajā ieejas portālā.

Foto: Romvalds Salcevičs Pēc Dr. arch. Jāņa Krastiņa pētījumu materiāliem

Galerija