Pasākumi

Runcis Alberts pateicas!

10.10.—22.10.2022.

Runcis Alberts ir priecīgs un pateicas visiem Bērnu rīta dalībniekiem par draudzīgo un aizrautīgo laiku muzejā Rīgas Jūgendstila centrs / Riga Art Nouveau Centre, kurā kastaņām bija goda vieta: to meklējām, pētījām, zīmējām, ķērām un pat gatavojām no tā mūzikas instrumentu. Un mēģinājām uzminēt, kas kopīgs kumelītei, zirgkastaņai, vilku vālei un vilkābelei. Un ko jūgendstilā nozīmē "pātagas cirtiens". Runcis ar nepacietību gaida nākamo tikšanos ar jauniegūtajime draugiem. Un īpašs paldies par portretu - Runcim Albertam nu ir jaunā mākslinieka zīmēta medaļa ar krūšutēlu.