Pasākumi

Apmeklētajiem!

01.03.—31.03.2022.

Muzeju apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts (izņemot, lai piedalītos muzeja organizētos publiskos pasākumos - konferencēs, semināros, diskusijās, koncertos u.tml.)

Jāievēro 2m distance starp apmeklētājiem/darbiniekiem (izņemot personas , kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā)

Apmeklētāji/darbinieki lieto medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.

Organizēti pasākumi var notikt TIKAI vakcinētām/ Covid-19 pārslimojušām personām (uzrādot digitālo sertifikātu), lietojot medicīnisko masku/FFP2 respiratoru un ievērojot 2 metru distanci.

Muzeji.pdf