Pasākumi

Aicina pievienoties muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” kolektīvam projektu vadītāju

18.06.—06.07.2021.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība (reģ. Nr. 90011524360 Rīgas pilsētas pašvaldība) aicina pievienoties muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” kolektīvam projektu vadītāju, kuram/kurai ir prasmes un vēlme piedalīties muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” īstenoto kultūras pasākumu realizācijā, nodrošinot aktuālu un mākslinieciski augstvērtīgu muzeja norišu piedāvājumu dažādām mērķauditorijām.

Mēs piedāvājam:
- darba vietu pazīstamā un tradīcijām bagātā muzejā;
- pilna laika darbu;
- stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1090 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

Mēs sagaidām, ka pretendentam:
- ir augstākā izglītība mākslas zinātnē, vēsturē vai muzeoloģijā un darba pieredze līdzīgu pienākumu izpildē ne mazāk kā viens gads;
- ir valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu prasme, labs literārais stils rakstveidā un mutvārdos;
- piemīt labas komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatoriskās spējas, radošums un aizrautība, kā arī augsta atbildības sajūta un māka pastāvīgi organizēt darbu;
- ir plašs redzesloks un vēlme nodrošināt daudzveidīgu izstāžu un izglītojošo programmu klāstu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Amata galvenie pienākumi:
- plānot, vadīt, pārraudzīt un koordinēt daudzveidīgu, dažādām mērķauditorijām paredzētu muzejisku projektu ieviešanu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” ;
- piedalīties muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” pasākumu plāna sagatavošanā, apstiprināto projektu norises koordinēšanā, pārskatu un atskaišu sagatavošanā;
- koordinēt muzeja profilam atbilstošu izstāžu plānošanu un norisi,
- veikt projektu finansēšanas konkursu pieteikumu sagatavošanu, īstenot projektu no idejas līdz realizācijai, ievērojot projekta norises laika grafiku, plānot nepieciešamos finanšu resursus un atskaitīties par piešķirto līdzekļu izlietojumu, būt atbildīgam par norišu māksliniecisko un satura kvalitāti, sadarboties ar projekta norisē iesaistītajām personām;
- gatavot līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar projektu norisi un organizēšanu;
- gatavot publicitātes informāciju par muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” pasākumiem, regulāri nodrošināt aktuālo informāciju par pasākumiem sociālajos kontos;
- Iniciēt un attīstīt jaunas idejas muzeja “Rīgas jūgendstila centrs” radošo mērķu sasniegšanai un mērķauditorijas paplašināšanai

 

CV un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt uz apvieniba.personal@riga.lv līdz 06.07.2021. Informācija pa tālruni 27898481.
Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība). Pēc konkursa rezultātu paziņošanas personas dati tiks dzēsti.