Pasākumi

Rīgas jūgendstila pērles - Alberta iela 13

13.02.—20.02.2021.

Ziemas viducī, kad par pavasara tuvošanos liecina lāstekas pie dzegām, saules klātbūtne jūtama ik dienu arvien ilgāk, muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicina skatus vērst augšup, uz būvinženiera Mihaila Eizenšteina projektēto namu Alberta ielā 13. Tur daudzveidīgi simboliski motīvi ieausti gandrīz ikvienā no neskaitāmajiem dekoratīvajiem veidojumiem. Pastaiga pa Rīgas kluso centru lai rosina izzināt gan jūgendstila arhitektūru, gan antīko mitoloģiju. Publikācija sagatavota, izmantojot Dr.arch Agritas Tipānes, Dr.arch Jāņa Krastiņa pētījumus un Margaritas Fedinas foto.

Pilna “Rīgas jūgendstila pērles” maršruta interaktīvā karte skat >

1.Alberta ielas 13 nams, savulaik Valsts īstenā padomnieka Andreja Lebedinska īres nams, pārsteidz tēlniecības elementu daudzveidība un emocionalitāte – ekspresīvi antīkās pasaules varoņi sadzīvo ar milzīgu izmēru sieviešu galvu maskaroniem. Alberta ielas 13 nama abu fasāžu centrālos rizalītus virs dzegas vaiņago skulpturāliem ciļņiem piesātināti zelmiņi, kas aizpildīti ar visdažādāko izteiksmju maksām, pūķiem, kartušām, taisnām un liektām līnijām un citām ģeometriskām figūrām. Ēka būvēta uz stūra gruntsgabala, kas daļēji nosaka tās plānojumu. Telpas grupētas pie gariem, tumšiem gaiteņiem. Tomēr katra telpa ir labi izgaismota, tai skaitā arī higiēnas telpas. Ēkas stūrī izvietota apaļa telpa, kas atsevišķiem dzīvokļiem piešķir īpašu eleganci, bet mājas apjomam – stabilitāti. 

2.Centrālā maska ar starojošo diadēmu ir brīvības, saules un uzvaras simbols. Elastīgi liekto līniju un formu salikumi kompozīcijas stūros atgādina lapu atsperes. Dr.arch. Jānis Krastiņš šādu ornamentālu motīvu klātbūtni skaidro ar būvinženiera Mihaila Eizenšteina pamatprofesiju – viņš bijis Vidzemes guberņas valdes Satiksmes ceļu nodaļas priekšnieks.

3. Fasāžu un interjera apdarē kupli atspoguļojas Rīgas jūgendstilā īpaši izplatītais sievietes tēls. Tās redzamas gan pilnskulptūrās, gan maskās, gan krūštēlos. Dažas daiļā dzimuma sejas ir sapņaini aizdomājušās, citās valšķīgi smej, bet vēl citas šausmu kliedzienā pavērušas muti un rokām satvērušas galvu. 

4.Uz labās puses konusveidīga apjoma ir cilnis ar tēlu, kurā redzams vīrietis ar zirga kājām. Tas simbolizē velnu vai elli. Velns kopā ar sievietes - ganes cilni asociējas ar teiksmu par Panu un Sīringu.

Galerija