Pasākumi

2019.gada gidu kursi muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs"

21.02.—14.03.2019.


no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 21. martam

Izglītojošās programmas „Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs” nodarbību norises laiki, temati un lektori:

Otrdiena, 5. marts.

18.00 – 21.30 Agrita Tipāne. Jūgendstila interjeri un to saglabāšana. Lekcija un praktiska nodarbība muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”.

Ceturtdiena, 7. marts.

18.00 – 19.30 Ilona Audere. Vitrāžu māksla Rīgā jūgendstila periodā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.

20.00 – 21. 30 Aija Brasliņa. Jūgendstils Latvijas glezniecībā 19. – 20. gs. mijā. Lekcija.  Ekspozīcijas piemēri.

Otrdiena, 12. marts.

18.00 – 19.30 Jānis Krastiņš. Jūgendstila arhitektūra un arhitekti Rīgā un Latvijā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.

20.00 – 21.30 Toms Tālbergs. Nozīmīgākie jūgendstila artefakti un to saglabāšana Lekcija. Praktiska nodarbība muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” krātuvē.

Ceturtdiena, 14. marts

18.00 – 18.45. Muzeja izglītojošās programmas. Lekcija.

19.00 – 21.30 Muzeja radošās darbnīcas:

Iveta Šveisberga. “Jūgendstila dekoratīvais cilnis ģipsī”

Kalvis Kārkliņš. Koka spiedogu radošā darbnīca “Iepazīsti jūgendstila ornamentu”.

Praktiska nodarbība.

Otrdiena, 19. marts.

18.00 – 19.30 Velta Raudsepa. Jūgendstils un dekoratīvā māksla. Attīstības aspekti Latvijā. Lekcija.

19.45 – 20.30 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).

20.40 – 21.20 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.

21.20 – 21. 30. Programmas noslēgums.

Ceturtdiena, 21. marts. Aktuālais kurss (papildus nodarbība tikai apliecību atjaunošanai liela dalībnieku skaita gadījumā).

18.00 – 18.45 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).

19.00 – 19.45 Agrita Tipāne. Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” aktualitātes.

20.00 – 20. 45 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.

20.45- 21.30 Toms Tālbergs. Muzeja jaunieguvumi 2018. gadā. Lekcija.

2. Pieteikšanās

Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga. Bogdanova@riga.lv, un pa telefonu 67012401 līdz 2019. gada 4. martam (ieskaitot)