Pasākumi

Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” dalība starptautiskā  jūgendstila pilsētu tīkla Reseau Art Nouveau Network  Ģenerālajā  asamblejā un zinātniskajos semināros

29.04.2016.

2016. gada 23. aprīlī Ģenerālās asamblejas darba kārtībā apspriestie jautājumi, kas saistīti ar RANN asociācijas nākotnes aktivitātēm un dalību projektā “Inside Art Nouveau”,  ir būtiski nepieciešams  darbs, lai turpinātu līdz šim veikto starptautisko sadarbību, kā arī paplašinātu to. Pārrunātie tehniskie un organizatoriskie jautājumi ļaus veiksmīgi sagatavoties atkārtotai projekta iesniegšanai un Eiropas Komisijas finansējuma piesaistīšanai. Dalība projektā ļaus turpināt iesākto Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma izpēti, informatīvo materiālu sagatavošanu un izpētes rezultātu analīzi un popularizēšanu Eiropas līmenī.

Glāzgovas apmeklējuma  ietvaros veiktā sadarbība ar RANN sadarbības partneriem veicinās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” starptautisko atpazīstamību. Dalība starptautiskās asociācijas RANN Ģenerālajā asamblejā, valdes sēdē ir vērtīgs ieguldījums RJC darbības attīstībā, sadarbības paplašināšanā ar Eiropas jūgendstila pilsētām un Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma popularizēšanā.