Pasākumi

Aicinām piedalīties Rīgas Jūgendstila centra izglītojošajā programmā „Informācijas dienas gidiem par Rīgas Jūgendstila muzeju”!

11.02.2014.

Datums Laiks Lektors Tēma
Izglītojošā programma „Informācijas dienas gidiem par Rīgas Jūgendstila muzeju”
17. februārī 18.00 – 19.30 A. Tipāne Rīgas Jūgendstila muzeja  izveide un ekspozīcija.
  20.00 - 21.30 L. Markova Rīgas Jūgendstila muzeja telpu restaurācija un interjera projekta izstrāde
19. februārī 18.00 – 19.30
20.00 – 21.30
E. Šmite Jūgendstila laika māksla un mākslinieki Rīgā (B. Borherts, Rozentāls u.c.).
(2 lekcijas)
20. februārī 18.00 – 19.30
20.00 – 21.30
J. Krastiņš „Rīgas jūgendstila arhitektūra” (2 lekcijas)
Aktuālās informācijas apmācības kurss
24. februārī 18.00– 19.30
 
A.Tipāne Rīgas Jūgendstila muzeja attīstības perspektīvas
  20.00– 21.30 Z. Bogdanova Rīgas Jūgendstila muzeja krājums un tā jaunieguvumi”

Lekciju norises vieta
Alberta iela 12, Rīga

Pieteikšanās
Pieteikumi jāiesūta elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga.Bogdanova@riga.lv, vai tiek pieņemti pa tālruni 67012401 līdz 2014. gada 13. februārim (ieskaitot). Dalībnieka reģistrācija tiek apstiprināta pēc samaksas veikšanas un maksājumu apliecinoša dokumenta (maksājuma uzdevuma kopija vai čeks) uzrādīšanas.

Dalības maksa
Samaksa par vienu izglītojošās programmas nodarbības (18.00 – 21.30) apmeklējumu 10.00 euro vienam dalībniekam. Izglītojošajā programmas „Informācijas dienas gidiem par Rīgas Jūgendstila muzeju” visu nodarbību apmeklējuma maksa vienam dalībniekam 40.00 euro
Tā veicama 100 % apmērā līdz pirmās nodarbības sākumam ar bankas pārskaitījumu uz kontu, skaidrā naudā vai ar karti iemaksājot Rīgas Jūgendstila muzeja kasē.

Apliecība
Katram izglītojošās programmas dalībniekam, kurš apmeklējis visas nodarbības, tiek izsniegta Rīgas Jūgendstila muzeja „Ieejas karte Rīgas Jūgendstila muzejā”, kas apliecina programmas apguvi. Tā dod iespēju Rīgas Jūgendstila muzeju apmeklēt bez maksas līdz 2015. gada 1. aprīlim un sniegt informāciju par Rīgas Jūgendstila muzeja ekspozīciju grupām, kuras pavada minētās kartes īpašnieks.
Gidiem, kam 2013. gadā tika izsniegtas dalībnieku kartes un to derīguma termiņš ir beidzies, tiek dota iespēja iziet tikai aktuālās informācijas apmācības kursu un atjaunot dalībnieku kartes.