Pasākumi

Zinātniskā konference „ Jūgendstila arhitektūras ēku aizsardzības un restaurācijas politika dažādās Eiropas pilsētās” un starptautiskās izstādes „Daba jūgendstilā” atklāšana Helsinkos un Briselē

19.10.2013.

2013. gada 4. oktobrī RANN tikšanās laikā projekta Art Nouveau and Ecology ietvaros notika svinīga starptautiskās ceļojošās izstādes „Daba jūgendstilā" atklāšana, kurā kur uzrunu teica Projekta vadītāja, Briseles reģiona pārstāve Eiropas Savienībā Manuela Vasāža (Manoëlle Wasseige), Helsinku pilsētas muzeja direktore Tīna Merisala (Tiina Merisalo) un ASV vēstnieka Somijā kundze Kodija Duglasa Orka (Cody Douglas Oreck). Vērienīgā izstāde un katalogs balstās uz pirmreizīgiem un inovatīviem pētījumiem. Izstāde atklāta Helsinku pilsētas muzejā ( Helsinki City Museum), Sofiankatu ielā 4 un būs apskatāma līdz 2014. gada 16. februārim.Izstādei „Daba jūgendstilā” ir divi faksimili, kas ļauj to izstādīt vienlaikus divās Reseau Art Nouveau Network partnerpilsētās, līdz ar to Briselē tā apskatāma Briseles informācijas centrā (Brussels Info Place) no 2013. gada 4. oktobra līdz 1. decembrim.
Ir sagatavots un izdots izstādes katalogs angļu un franču valodās „Brīnumainā pasaule. Hibridizācija jūgendstilā un simbolismā” ( A strange world. Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism). Katalogs bagātinās Rīgas kultūrvidi ar visaptverošu informāciju un paraugiem . Tajā atspoguļotas RANN tīkla pilsētas - Helsinki, Nansī, La-Chaux-de Fonds, Bad-Nauheima, Milāna, Ļubļana, Brisele, Aveiro, Barselona, Alesunda, Glasgova, Havana un Rīga.
Ar dalību šīs izstādes un kataloga tapšanā ir atklāta Rīgas arhitektūras un tēlotājmākslas kultūras mantojuma unikalitāte un aktivizēta tā mijiedarbība ar citu Eiropas jūgendstila pilsētu arhitektūras un dizaina mantojumu.