Pasākumi

Pateicība visiem, kas piedalījās svētkos „Pirms 100 gadiem Albert’ielā”

21.08.2013.


Paldies visiem, kas palīdzēja mums radīt šos skaistos svētkus! Paldies atraktīvajiem un izdomas bagātajiem meistardarbnīcu vadītājiem! Paldies aktieriem, dziedātājiem un dejotājiem! Īpašs paldies mūsu palīgiem un brīvprātīgajiem - Latvijas Nacionālā teātra pārstāvjiem Oļģertam Šalkonim un Vitai Rudzītei, LU docentei Helgai Ingeborgai Melnbārdei, LU Portāla ziņu redaktorei Andrai Briekmanei, arhitektei Liesmai Markovai, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes maģistrantūras studentei Laurai Bērtiņai, LU Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentei Elzai Lapiņai, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentēm Karīnai Plotņikovai un Ketijai Kalniņai, RTU inženierekonomikas un vadības fakultātes studentei Evijai Dzenītei un RTU Arhitektūras un pilsētplānošanass fakultātes studentei Artai Buceniecei. Sirsnīgs paldies mūsu avīžu zēniem - Justam Municam, Bruno Briekmanim, Edgars Feceram, Jēkabam Kalniņam, Jēkabam Okonovam un puķu meitenēm Annai Markovai un Paulai Omikai.

Vislielākais paldies mūsu mīļajiem svētku apmeklētājiem, kuri saspēlējās ar Albet’ielas tēliem, līdzdarbojās visās aktivitātēs un piepildīja visskaistāko Rīgas ielu ar labestību, jautrību un smiekliem. Gaidīsim jūs Albert’ielas svētkos arī nākošajā gadā!