Pasākumi

Bērnu zīmējumu konkursa "Dabas motīvi Rīgas Jūgendstila namos" darbu iesniegšana līdz 30. septembrim

17.09.—30.09.2012.

Konkursā aicinām piedalīties Rīgas 1.līdz 12. klases skolēnus. Darbus konkursa dalībnieki aicināti veidot jebkurā pašu izvēlētā tehnikā, tiem vizuāli jāatspoguļo Rīgas jūgendstila namu fasādēs redzamie augi un dzīvnieki.

Lai pilnveidotu skolēnu un pedagogu zināšanas par Rīgas jūgendstila arhitektūras mantojumu, konkursa norises laikā tiks organizēti izglītojoši pasākumi pedagogiem un skolēniem.

Darbus jāiesniedz Rīgas Jūgendstila centrā, Alberta ielā 12, Rīgā līdz š.g. 30. septembrim, laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00. Novembrī aicināsim visus konkursa dalībniekus uz kopīgi izveidotās izstādes atklāšanu.

Nolikums