Pasākumi

Norvēģijas Karalistes delegācijas vizīte Rīgas Jūgendstila centrā 28. un 29. jūnijā.

01.07.2012.

 
Rīgas Jūgendstila centram ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centru no Alesunndas ir izveidojusies cieša sadarbība starptautiskā jūgendstila pilsētu tīkla RANN (Reseau Art Nouveau Network) ietvaros. Kopīgi norisinās gatavošanās plašai starptautiskai ceļojošai izstādei „Daba un Jūgendstils”, kura Rīgā būs apskatāma 2014. gada rudenī.