Pasākumi

Reseau Art Nouveau Network Ģenerālās asambleja un projekta Art Nouveau and Ecology (Jūgendstils un Ekoloģija) plenārsēdes un preses konference

19.05.—23.05.2012.

 Ģenerālajā asamblejā, kuru vadīja prezidente, Mākslas zinātņu doktore Breda Miheliča no Ļubļanas, piedalījās RANN asociācijas biedri un partneru pilsētu pārstāvji no Alesundas (Norvēģija), Barselonas (Spānija), Bad - Nauheimas (Vācija), Briseles (Beļģija), Budapeštas (Ungārija), Helsinkiem (Somija), Havannas (Kuba), La Chaux-de- Fonds (Šveice), Ļubļanas (Slovēnija), Nansī (Francija), Terrasa (Katalonija).
Pēc iesniegumu izskatīšanas un prezentāciju noskatīšanās Asociācijas Ģenerālajā asamblejā notika balsojumus par jaunu asociācijas biedru no Melillas (Spānija) uzņemšanu RANN tīklā.
Sanāksmē tika izskatīti asociācijas iekšējās organizācijas jautājumi un turpmākas ilgtspējīgas attīstības jautājumi, iesaistoties jaunos Eiropas Savienības programmas " "Kultūra 2007.-2013." projektos, un jautājumi par finansējuma iegūšanu RANN pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai, lai popularizētu un aizsargātu jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu arī turpmāk.
Plenārsēdē apsprieda RANN interneta mājas lapas izmantošanas iespēju jaunumus, publicitātes un popularizēšanas jaunievedumus, izmatojot interneta vietnes Twitter un facebook . Notika divpusējo un daudzpusējo apmaiņas programmu organizēšanas grafika saskaņošana. Rīgas Jūgendstila Centrs vienojās ar Barselonas pārstāvju uzņemšanu Rīgā pieredzes apmaiņai. Tika izteikts priekšlikums Barselonas jūgendstila centram piedalīties Alberta ielas svētkos Rīgas svētku ietvaros 2012.gada augustā.
        Plenārsēdē visiem projekta dalībniekiem tika izdalīti informatīvie materiāli par Rīgas Jūgendstila muzeju: kalendāri ar Rīgas jūgendstila arhitektūru, tās elementiem sudraba rotās, informatīvās skrejlapas ar jaunu informāciju par Rīgas Jūgendstila muzeju un projekta Art Nouveau and Ecology (Jūgendstils un Ekoloģija) brošūras ar latvisko tulkojumu, atklātņu komplekti no Rīgas jūgendstila muzeja kolekcijas.
         2012. gada 21.aprīlī, turpinoties RANN plenārsēdei, RJC pārstāvji iesaistījās projekta izstādes Art Nouveau and Ecology (Jūgendstils un Ekoloģija) norises gaitas plānošanā. Rīgas Jūgendstila centra pārstāvji noskatījās Barselonas Universitātes profesores Terēzes – M. Salas Garsias kundzes un Alesandro Morelli kunga sagatavoto prezentāciju par projekta izstādes „Jūgendstils un Ekoloģija” vizuālo risinājumu. Atbilstoši iepriekš sagatavotu materiālu un fotogrāfiju atlasei, tika izvērtēta izstādes pamatkoncepcijas atbilstība projekta mērķim - parādīt Eiropas pilsētu jūgendstila daudzveidību un likumsakarības, kā arī tika nolemts atbalstīt koncepciju un izstādes nosaukumu gala variantā: „Natures of the Art Nouveau”. Tika apspriests nepieciešamais finansējums un iespējas izvietot izstādē tekstus divās vai trijās valodās, atbilstoši pilsētu individuālajām vajadzībām. Radošajās darbnīcās asociācijas pilsētu pārstāvji nolēma sagatavot vizuālu materiālu bērniem 7-11 gadu vecumā, kurā tiktu iepazīstināta bērnu auditorija ar izstādē redzamo, kā arī izglītojošs materiāls jauniešu auditorijai par jūgendstilu kopumā, kas katrā pilsētā tiktu tulkots atbilstoši apmeklētāju auditorijai.
         22.aprīlī RJC pārstāvji kopā ar citiem RANN projekta dalībniekiem tika iepazīstināti ar La Chaux - de - Fonds jūgendstila mantojuma objektiem: Jūgendstila zāli Mākslas muzejā, UNESCO pilsētplānošanas muzeju, Krematorija ēku ar izciliem jūgendstila sienu gleznojumu, metālkalumu un dizaina paraugiem, un jūgendstila ēku kāpņu telpu sienu gleznojumu, durvju un metālkalumu, kā arī izcilā arhitektā Le Corbusier projektētām ēkām: Villa Fallet, Villa Jaquemet, Villa Stotzer kā arī La maison Blanche. Apmeklējuma laikā tika gūta pieredze par Eiropas jūgendstila daudzveidību, kultūras pieminekļu saglabāšanu, apsaimniekošanu un popularizēšanu.
         Tikšanās ietvaros Rīgas Jūgendstila Centra darbinieki veic pārrunas par paredzēto RANN sanāksmi un RANN starptautisko izstādi „Art Nouveau and Ecology” („Jūgendstils un Ekoloģija”), kuru 2014. gada augustā - septembrī rīkos Rīgā.