Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Krišjāņa Valdemāra iela 69 (1909.)

Arhitekts: Aleksandrs Vanags

Šīs ēkas fasādes apdarē etnogrāfiskie motīvi atveidoti nepastarpināti. Granītā izcirstajam balstam ieejas portālā Krišjāņa Valdemāra ielā 69 ir tautas koka celtniecībā izplatītu stabu forma.