Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Krišjāņa Valdemāra iela 18 (1910.)

Ēka ir savdabīgs nacionālā romantisma piemērs. Kopumā atturīgās fasādes arhitektūrā ar dažādas tonalitātes dabīgu materiālu lietojumu panākta izteiksmīga krāsainība. Līdzīgi dažām citām A. Malvesa celtnēm, zelmiņus, kuri vainago erkerus, iekļauj spēcīgi izvirzīti jumti.