Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Elizabetes iela 13 (1904.)

Arhitekts: Konstantīns Pēkšēns

Ēka ir elegants jūgendstila akcents Bulvāru loka ārējā perimetra eklektiskajā apbūvē. Spēcīgi artikulēto apjomu vainago vairāki zelmiņi, kuru kontūras stilizētas vācu renesanses formās, bet virsmas aizpildītas ar jūgendstila ornamentālajā izjūtā veidotiem dekoratīviem ciļņiem. Līdzīgi ciļņi veidoti arī atsevišķās ailu starpās. Katrā stāvā atšķirīgais logu ailu kārtojums atbilst atšķirīgam dzīvokļu lielumam un telpu izkārtojumam.