Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas fasāde

Jauniela 25/29 (1903.)

Arhitekts: Vilhelms Ludvigs Bokslafs

Mūrnieku amata meistara un būvuzņēmēja Ludviga Neiburga nams, kura celtniecībā izmantoti eklektisma un jūgendstila elementi. Jaunais nams tika uzcelts vairāku Vecrīgas ēku vietā, Lai šī celtne labāk iekļautos Vecpilsētas vidē, arhitekts to sadalīja vairākos būvapjomos, katram dodot atšķirīgu dekoratīvo traktējumu. Eklektiski neorenesanses motīvi mijas ar jūgendstila ornamentiem. Ēkas fasādē izvietoti balkoni un erkeri, un tā rotāta ar stilizētiem augu ornamentiem. Ēkas centrālo ieejas portālu grezno monumentāls sievietes galvas maskarons ar saules motīvu fonā.