Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde

Alberta iela 7 (1908.)

Arhitekts: Hermanis Hilbigs

Ēkas eklektiskajā, neorenesanses stilistikā veidotajā fasādē atsevišķu ornamentālo ciļņu izvietojums atgādina jūgendstila dekoratīvās formveides paņēmienus. Arhitekts Hermanis Hilbigs