Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Ģertrūdes iela 26 (1908.)

Arhitekts: Aleksandrs Vanags

Tipisks nacionālā romantisma piemērs. Samērā šaurajā fasādē ar divpakāpju rizalīta palīdzību panākta bagāta apjomu plastika. Rizalītu rotā atturīgi, apmetumā veidoti etnogrāfisku motīvu ciļņi.