Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas fasāde

Elizabetes iela 33 (1901.)

Arhitekts: Mihails Eizenšteins

Ēka, kas ar savu krāšņi dekorēto fasādi pamanāma jau iztālēm, ir pirmais būvinženiera M. Eizenšteina mēģinājums izmantot modē nākušos jūgendstila ornamentālos motīvus. Atsevišķas jūgendstilam raksturīgās dekoratīvās maskas, stilizēti augi un ģeometriskas formas iekļautas piesātināti ritmiskā eklektisma kompozīcijā, kurā izmantoti gandrīz visu iepriekšējo vēsturisko stilu – gan romānikas, gan renesanses, gan baroka un klasicisma – elementi.