Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Elizabetes iela 10b (1903.)

Arhitekts: Mihails Eizenšteins

Tikpat bagāta ornamentālā būvplastika fasādes apdarē ir arī ēkai Elizabetes ielā 10b. Sevišķi izceļas masku, pāvu, skulpturālo galvu un ģeometrisko figūru kompozīcija fasādes vainagojumā, kā arī ar zilām keramikas plātnītēm iesegtie fasādes laukumi augšējos stāvos. Šī fasāde projektēta, pārkopējot un papildinot Leipcigas arhitektu Georga Vinšmaņa un Hansa Kocela fasādes zīmējumu, kas bija publicēts Pēterburgā izdotā fasāžu zīmējumu krājumā. Ēka un krāšņi rotātā kāpņu telpa restaurēta 2000. gadā.