Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Brīvības iela 58 (1906.)

Arhitekts: Aleksandrs Vanags

1906. gadā zemesgabala īpašnieks, latviešu komersants, grāmatu izdevējs un aktieris Jānis Brigaders pasūtīja ēkas projektu arhitektam Aleksandram Vanagam. Tas bija pirmais patstāvīgais šī arhitekta – nacionālā romantisma meistara – darbs. Ēkas tumši pelēko fasāžu apdare izceļas ar reljefām materiālu faktūrām. Zem dzegas ēku apjož plata zigzagveidīga skujiņas tipa latviešu etnogrāfiska ornamenta frīze. Etnogrāfisku rakstu motīvi rotā arī ieejas portālu. Tagad ēkā atrodas dažādi biroji.