Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Audēju iela 7 (1899.)

Arhitekts: Alfrēds Ašenkampfs

Viena no pirmajām jūgendstila ēkām Rīgā, kas piederēja grāmatu izdevējam Aleksandram Grossetam. Ēka ir klasisks dekoratīvā jūgendstila piemērs ar asimetrisku fasāžu kārtojumu, kas pilnībā atbilst ēkas plānojumam. Celtnes fasādi rotā stilizētu augu – īrisu, pieneņu, vilkuvāļu – motīvi. Audēju ielas fasādē tos papildina stilizēts ābeles cilnis – radošā spēka simbols. Ābeles zaros slēpjas āboli, kas simbolizē bagātību, ražību un labklājību. Ēkas fasādi grezno arī neliels erkers, kam abās pusēs novietoti maskaroni ar kliedzienā pārsteigtām sejām. Augšējais stāvs veidots kā mansards ar elegantām metāla margām. Pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās ēkas fasādes tika restaurētas, bet iekštelpas pārbūvētas Projektēšanas institūta vajadzībām.