Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Stabu iela 19 (1908.)

Arhitekts: Jānis Alksnis

Ēka piederēja tās projekta autoram arhitektam Jānim Alksnim. Tā ir viens no izcilākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma stateniskā jūgendstila paraugiem. Fasāde izceļas ar precīzu kompozīcijas struktūru, elegantām proporcijām un ornamentālo ciļņu izkoptu grafisko zīmējumu. 1987. gadā ēka pilnīgi izdega. Tā atjaunota no 1997. līdz 1999. gadam, saglabājot ēkas telpisko struktūru. Visi vēsturiskie fasādes apdares elementi precīzi restaurēti. Nav atjaunotas vienīgi latviešu etnogrāfiskā ornamenta frīzes, kas bija zem ciļņiem zelmiņu vainagojumā.