Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes rasējums

Ģertrūdes iela 34 (1911.)

Arhitekts: Jānis Alksnis

Tipisks Rīgas „stateniskā jūgendstila” piemērs – viens no daudzajiem šajā stilistikā veidotajiem arhitekta Jāņa Alkšņa darbiem. Ēkas simetriskajam plānam atbilst simetriskā fasādes kompozīcija. Fasādes arhitektūrā dominē taisnas līnijas. Mākslinieciskās kompozīcijas struktūrā precīzi iekļauti atturīgi klasiska rakstura ornamentālie ciļņi.