Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes rasējums

Ģertrūdes iela 30 (1909.)

Arhitekts: Jānis Alksnis

Tāpat kā kaimiņu celtnes, ēka ir tipisks Rīgas „stateniskā jūgendstila” piemērs. Tā ir arī viens no daudzajiem šajā stilistikā veidotajiem arhitekta Jāņa Alkšņa darbiem. Ēkas simetriskajam plānam atbilst simetriskā fasādes kompozīcija. Fasādes arhitektūrā dominē plastiski mīkstas līnijas un smalki uzirdināti ornamentāli ciļņi.