Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Blaumaņa iela 5 (1911.)

Arhitekts: Jānis Alksnis

Blaumaņa ielā 5 dominē taisnas līnijas un formas: erkeri un lizēnu profili ir taisnstūra, bet zelmiņu siluets – lauzta trīsstūra formā. Šīs ēkas arhitektūrā atspoguļojas gan nacionālā romantisma, gan neoklasicisma ietekme.