Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Blaumaņa iela 3 (1911.)

Arhitekts: Jānis Alksnis

Blaumaņa ielā 3 fasādes arhitektoniskajā apdarē lietotas noapaļoti mīkstas formas – segmentveida erkeri un viļņota silueta zelmiņi. Ciļņos savijas volūtas, apļi un plastiski augu motīvi.