Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Ģertrūdes iela 23 (1909.)

Arhitekts: Eižens Laube

Īres nams ar veikaliem – savdabīgs nacionālā romantisma piemērs. Ēka ar ļoti augsto, kubiskās formās veidoto stūra torni, kas izteiksmīgi akcentē kvartāla stūri, atgādina idealizētu senlatviešu pils tēlu. Ekspresīvā būvapjomu kompozīcija un arhitektonisko elementu artikulācija atbilst 20. gs. divdesmito gadu otrās puses funkcionālisma jeb modernās kustības formveides paņēmieniem. Līdzīgā apjomu kompozīcijā E. Laube ir veidojis vēl vairākas pēc saviem projektiem celtās ēkas, piemēram, „Romanova bazāru” Lāčplēša ielā 70, 70a un 70b (1909).