Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Brīvības iela 62 (1908.)

Arhitekts: Eižens Laube

Gleznaini izteiksmīgajai nacionālā romantisma celtnei ir uzsvērti asimetriska fasādes kompozīcija ar dažādu formu erkeriem un augstu zelmini. Ornamentālajos ciļņos ēkas arhitekta Eižena Laubes mākslinieciskajam rokrakstam raksturīgajā līniju rakstā stilizēti latviešu etnogrāfiskie motīvi. Divus pirmā stāva pilastrus vainago ķieģeļu virsmā iecirsti ciļņi, kas simbolizē arhitektūru un tēlniecību.