Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Brīvības iela 37 (1909.)

Arhitekts: Eižens Laube

Tipisks nacionālā romantisma piemērs. Ekspresīvi asimetriskajā, tumši pelēkajā tonalitātē ieturētajā fasādes kompozīcijā dominē arhitektoniskie elementi – erkeri, lodžija, balkoni, jumtu plaknes un augsts zelminis. Nedaudzo ornamentālo rotājumu vidū uzmanību saista cilnis ar trim pūcēm ailstarpā starp trešo un ceturto stāvu.