Jūgendstila ēkas

sdasdads

Brīvības iela 47 (1909.)

Arhitekts: Eižens Laube

Viens no Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektūras simboliem, izcils nacionālā romantisma piemineklis. Ēka piederēja advokātam un sabiedriskajam darbiniekam, Rīgas pilsētas galvam A. Krastkalnam. Tai ir dinamiska apjomu kompozīcija ar vairākiem rizalītiem, dažādos augstumos kārtotiem erkeriem, stāvām, uzsvērtām jumtu plaknēm, augstiem zelmiņiem un konusveidīgu stūra vainagojumu. Brīvības ielas zelmini vainago koka frontons, kas atgādina tautas koka celtniecības formveides paņēmienus. Lāčplēša ielas zelmini vainago ornamentāls reljefs, kura grafiskajā rakstā brīvi stilizēti etnogrāfiska rakstura motīvi. Ēka atjaunota 2001. gadā, ēkā izvietoto veikalu paplašināšanas vajadzībām pagalmā uzceļot piebūvi. Veikali izbūvēti arī otrajā stāvā, tajā likvidējot dzīvokļus.