Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes rasējums

Alberta iela 11 (1908.)

Arhitekts: Eižens Laube

Šis nams ir viens no nacionālā romantisma arhitektūras un arī ēkas autora arhitekta E. Laubes daiļrades simboliem. Kad 1908. gadā tika apstiprināts ēkas būvprojekts, E. Laube žurnālā „Zalktis” publicēja programmatisku rakstu „Par būvniecības stilu”. Tajā viņš aicināja studēt tautas lietišķo mākslu un „nogremdēties mūsu senču garā”, lai pēc tam šis gars „atjaunotā, spēcīgākā veidā” pārņemtu „katru no mums un visu mūsu dzīvi, mūsu darbus”. Tad arī būvmāksla iegūtu pilnīgi patstāvīgu un reizē latvisku raksturu. Vienlaikus arhitekts noraidīja jebkādu imitāciju un aicināja izmantot dabiskus būvmateriālus atbilstoši to īpatnībām.

Arhitekta teorētiskās atziņas uzskatāmi īstenotas ēkas atturīgi cēlajā, bet efektīgi artikulētajā fasādes apdarē. Izmantots šūnakmens, dažādu faktūru apmetums, koks un citi dabīgie materiāli. Saules motīvs erkeru rotājumā izveidots no kapara sloksnītēm uz dabīgā Tīringenes šīfera plātnīšu ieseguma fona. Apmetuma tumši pelēkā tonalitāte ir vispārēji raksturīga nacionālā romantisma celtnēm.

 

Autors Dr. arch. Jānis Krastiņš

 

 

Fotogrāfijas Romvalds Salcevičs un Margarita Fedina