Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Fasādes skice
Mājas plāns

Vīlandes iela 11 (1899.)

Arhitekts: Rūdolfs Heinrihs Cirkvics

Ēkas būvprojekts ar piesātinātās neobarokāla eklektisma formās veidotām fasādēm apstiprināts 1899. gadā. Fasāžu arhitektūra nedaudz mainīta būvdarbu gaitā, mākslinieciskajā kompozīcijā iekļaujot atsevišķus jūgendstila dekoratīvos elementus. Īpaši raksturīga ir durvju ieejas portāla apdare atslēgas cauruma formā.