Jūgendstila arhitekti

Bernhards Bīlenšteins

1977. 21.VII, Dobelē – 1959.14. IV, Heilbornā, Vācijā

Bīlenšteins Bernhards – arhitekts. Viņa tēvs – pazīstamais Baltijas vācu mācītājs Augusts Bīlenšteins (1826–1907), Krievijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un Kēnigsbergas Universitātes goda doktors – bija ievērojams latviešu valodas, etnogrāfijas un vēsturiskās ģeogrāfijas pētnieks. B. Bīlenšteins beidzis RPI 1904. gadā, vienu gadu papildinājis izglītību Šarlotenburgas Tehniskajā augstskolā Vācijā, un 1905. gadā uzsācis arhitekta privātpraksi. Bijis arī Rīgas Hipotēku biedrības taksators. Pēc viņa projektiem Rīgā uzcelts vairāk nekā 30 daudzstāvu dzīvojamo un sabiedrisko ēku. Dažās agrākajās pēc viņa projektiem celtajās ēkās (piemēram, Tērbatas ielā 6/8, 1908) atspoguļojas latviešu nacionālā romantisma izteiksme, bet lielākā daļa viņa darbu ir racionālistiski lietišķas stateniskā jūgendstila celtnes. 

Apjomīga ēka kvartāla stūrī raksturīgās stateniska jūgendstila formās. Bagātīgā dekoratīvi ornamentālā apdare uztverama vienīgi tuvplānā: lielākā daļa no daudzajiem skulpturālajiem ciļņiem aizpilda erkeru ailstarpas starpstāvu pārsegumu līmeņos. Tādējādi dekoratīvās mākslas elementi izceļ arhitektonisko pamatformu un veido ar to vienotu veselumu.