Maršruti

Karte: K. Valdemāra iela - Brīvības iela

Krišjāņa Valdemāra iela ir viena no svarīgākajām transporta maģistrālēm, bet Brīvības iela ir galvenā pilsētas artērija. Ar savu nemitīgo darba rosmi un efektīgo jūgendstila namu sakopojumu tā veido spilgtākos vaibstus Rīgas centra sejā. Skolas un Baznīcas iela, kas atrodas starp tām, ir it kā nedaudz paslēpušās no lielpilsētas burzmas, taču arī tās žilbina ar veselu virkni augstākās raudzes jūgendstila celtņu.

1. Īres nams Krišjāņa Valdemāra ielā 23

Arhitekti Heinrihs Šēls un Fridrihs Šefels

Ēkas fasāde ar atsevišķām romantiski stilizētām detaļām, piemēram, zelmiņiem vācu renesanses formās, veidota, izmantojot Berlīnes arhitekta A. Gīzekes skices. Apdarē dominē jūgendstila ornamentika. Kāpņutelpā krāšņas vitrāžas un kokgriezumi. Ēka restaurēta 2006. gadā, un tajā iekārtota viesnīca.

2. Īres nams ar veikaliem Krišjāņa Valdemāra ielā 18

Arhitekts Augusts Malvess

Ēka ir savdabīgs nacionālā romantisma piemērs. Kopumā atturīgās fasādes arhitektūrā ar dažādas tonalitātes dabīgu materiālu lietojumu panākta izteiksmīga krāsainība. Līdzīgi dažām citām A. Malvesa celtnēm, zelmiņus, kuri vainago erkerus, iekļauj spēcīgi izvirzīti jumti.

3. Īres nams ar veikaliem Krišjāņa Valdemāra ielā 20

Arhitekts Hermanis Augusts Hartmanis

Ēkas fasādes arhitektūra ir tuva „stateniskā jūgendstila” formu valodai. Filigrānajā ornamentālo rotājumu spēlē izceļas graciozās sieviešu figūras centrālajā erkerī. Tās, iespējams, darinājis tēlnieks Augusts Folcs, kura darbnīca atradās ielas pretējā pusē Krišjāņa Valdemāra ielā 31. Arhitekts bija arī ēkas īpašnieks.

4. Īres nams Skolas ielā 4

Arhitekts Jānis Alksnis

Ēkas fasādes atsevišķās apdares detaļās – dzegu profilos, pilastru formās un reljefajās balustrādēs zem otrā stāva logailām – atspoguļojas neoklasicisma valoda, taču uzsvērti vertikālos dalījumos veidotā fasādes kompozīcija kopumā ir arhitekta J. Alkšņa daiļradē visizplatītākās stateniskā jūgendstila mākslinieciskās izteiksmes paraugs.

5. Dzīvojamā ēka Skolas ielā 3

Arhitekts Augusts Reinbergs

Ēka ir arhitekta personīgais dzīvojamais nams, kas celts pēc viņa projekta. Asimetriskajā ielas fasādes kompozīcijā gleznaini līdzsvaroti dažādi romantizētu vēsturisko stilu formu un jūgendstila būvplastikas elementi. Pret dārzu pavērsto sānu fasādi rotā uzraksts “Arbeit ist des Buergers Zierd” („Darbs ir pilsoņu rota”).

6. Īres nams Baznīcas ielā 5

Arhitekts Fridrihs Šefels

Izsmalcināts stateniskais jūgendstils, samērā agrs šīs stilistikas piemērs. Ēkas fasādes apdarē eleganti izkopta ornamentālā būvplastika pilnīgi iekļauta arhitektoniskajā pamatformā. Dekoratīvie ciļņi aizņem ailstarpas starpstāvu pārsegumu līmeņos. Kāpņu telpas logos un caurbrauktuves vārtu linetē ir tipiskā jūgendstila manierē veidotas vitrāžas.

7. Banka Brīvības ielā 33

Arhitekts Eižens Laube

Ēka celta kā Tirgotāju un amatnieku savstarpējās kredītbiedrības banka. Celtnes stateniskā jūgendstila arhitektūra asociējas ar gotikas tēlu. Fasāžu augšējie stāvi apdarināti tumšā apmetumā, bet apakšējie apšūti ar melnu pulētu labradorītu. Agrāk šajā vietā bijusi koka ēka, kurā no 1837. līdz 1839. gadam dzīvojis komponists Rihards Vāgners. Viņa piemiņai veidota vitrāža kāpņu telpā (atjaunota 2001. gadā). Tagad ēkā atrodas telekomunikāciju iestāde.

8. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 37

Arhitekts Eižens Laube

Tipisks nacionālā romantisma piemērs. Ekspresīvi asimetriskajā, tumši pelēkajā tonalitātē ieturētajā fasādes kompozīcijā dominē arhitektoniskie elementi – erkeri, lodžija, balkoni, jumtu plaknes un augsts zelminis. Nedaudzo ornamentālo rotājumu vidū uzmanību saista cilnis ar trim pūcēm ailstarpā starp trešo un ceturto stāvu.

9. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 47

Arhitekts Eižens Laube

Viens no Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektūras simboliem, izcils nacionālā romantisma piemineklis. Ēka piederēja advokātam un sabiedriskajam darbiniekam, Rīgas pilsētas galvam A. Krastkalnam. Tai ir dinamiska apjomu kompozīcija ar vairākiem rizalītiem, dažādos augstumos kārtotiem erkeriem, stāvām, uzsvērtām jumtu plaknēm, augstiem zelmiņiem un konusveidīgu stūra vainagojumu.

10. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 58

Arhitekts Aleksandrs Vanags

1906. gadā zemesgabala īpašnieks, latviešu komersants, grāmatu izdevējs un aktieris Jānis Brigaders pasūtīja ēkas projektu arhitektam Aleksandram Vanagam. Tas bija pirmais patstāvīgais šī arhitekta – nacionālā romantisma meistara – darbs. Ēkas tumši pelēko fasāžu apdare izceļas ar reljefām materiālu faktūrām. Zem dzegas ēku apjož plata zigzagveidīga skujiņas tipa latviešu etnogrāfiska ornamenta frīze. Etnogrāfisku rakstu motīvi rotā arī ieejas portālu. Tagad ēkā atrodas dažādi biroji.

11. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 62

Arhitekts Eižens Laube

Gleznaini izteiksmīgajai nacionālā romantisma celtnei ir uzsvērti asimetriska fasādes kompozīcija ar dažādu formu erkeriem un augstu zelmini. Ornamentālajos ciļņos ēkas arhitekta Eižena Laubes mākslinieciskajam rokrakstam raksturīgajā līniju rakstā stilizēti latviešu etnogrāfiskie motīvi. Divus pirmā stāva pilastrus vainago ķieģeļu virsmā iecirsti ciļņi, kas simbolizē arhitektūru un tēlniecību.

12. Īres nams Ģertrūdes ielā 10/12

Arhitekti Heinrihs Šēls un Fridrihs Šefels

Ēka ir grezna eklektiski dekoratīva jūgendstila piemērs. Vienmērīgā ritmā veidotajā fasāžu kompozīcijā līdz ar atsevišķām vēsturisko stilu formām izmantots plašs jūgendstila tēlaino ornamentālo detaļu klāsts – maskas ar dažādās izteiksmēs saviebtām sejām, ģeometriskas figūras, augu motīvi, saspriegtu līniju rakstos veidoti metālkalumi utt. Būvtēlnieciskie elementi darināti firmā „Otto & Wassil”. Fasādes restaurētas 2004. gadā.

13. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 55

Arhitekts Vilhelms Neimanis

Ēka ir pirmā daudzstāvu mūra celtne šajā rajonā. To cēlusi Rīgas namu būves akciju sabiedrība, un par godu tās dibinātājam A. fon Bingneram to sauca par „Büngnerhof”. Fasāde veidota romantizētās neorenesanses formās, izmantojot Berlīnes arhitekta A. Gīzekes skices. Tā rotāta ar vismaz 20 atšķirīgu formu maskām un citiem reljefiem ornamentiem. Padomju laikā ēkā atradās padomju militārās iestādes, un to saimniekošanas laikā nodegušais stūra tornis nav atjaunots. Tagad ēkā atrodas dažādi biroji.

14. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 68

Arhitekts Aleksandrs Šmēlings

Nams izceļas ar piesātinātu, bet elegantu ornamentālo būvplastiku. Sevišķi interesantas ir kāpņu margas un liftu durvis, kas izgatavotas A. Bīblera metālkalumu fabrikā Rīgā. Ēkas stūra daļas pirmajā stāvā tradicionāli atradusies aptieka. Padomju laikā tur iekārtots saldumu veikals, bet 2000. gadā – atkal aptieka. Tās pievilcīgie interjeri saskaņoti ar ēkas jūgendstila arhitektūru, atsevišķās detaļās atveidojot ēkas autentisko elementu formas.

15. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 57

Arhitekts Jānis Alksnis

Ēkas harmoniski līdzsvarotā fasādes kompozīcija ar dažādu formu erkeru kārtojumu reprezentē formās izkoptu statenisko jūgendstilu, kas ir visai raksturīgs arhitekta Jāņa Alkšņa daiļradei.

16. Īres nams ar veikaliem Brīvības ielā 76

Arhitekts Jānis Alksnis

Spēcīgs kvartāla stūra akcents ar izteiksmīgu siluetu un bagātu dekoratīvo apdari, kas eleganti iekļauta gleznainajā arhitektonisko apjomu plastikā. Ieejas hallēs krāšņi, daudzkrāsaini keramikas flīžu paneļi. To izveidošanai izmantotas vismaz 12 dažādu tipu flīzes, no kurām salikti augu motīvu ornamenti.

17. Īres nams Stabu ielā 19

Arhitekts Jānis Alksnis

Ēka piederēja tās projekta autoram arhitektam Jānim Alksnim. Tā ir viens no izcilākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma stateniskā jūgendstila paraugiem. Fasāde izceļas ar precīzu kompozīcijas struktūru, elegantām proporcijām un ornamentālo ciļņu izkoptu grafisko zīmējumu. 1987. gadā ēka pilnīgi izdega. Tā atjaunota no 1997. līdz 1999. gadam, saglabājot ēkas telpisko struktūru. Visi vēsturiskie fasādes apdares elementi precīzi restaurēti. Nav atjaunotas vienīgi latviešu etnogrāfiskā ornamenta frīzes, kas bija zem ciļņiem zelmiņu vainagojumā.

18. Īres nams Stabu ielā 9 un Skolas ielā 32

Arhitekts Konstantīns Pēkšēns

Salīdzinoši agrs racionālistiska jūgendstila piemērs. Celtnei ir spēcīgi artikulēta apjomu plastika ar vairākiem erkeriem, balkoniem, lodžijām un zelmiņiem. Ēkas koptēlā līdzsvaroti ierakstīti gleznaini ornamentālie rotājumi.

19. Īres nami Krišjāņa Valdemāra ielā 67, 69, 71 un 73

Arhitekti Eižens Laube un Aleksandrs Vanags

Lielākais un viens no iespaidīgākajiem nacionālā romantisma apbūves ansambļiem Rīgā. Ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 67 celta pēc arhitekta Eižena Laubes projekta.