Krējuma trauciņš

20. gs. sāk., Rīga. M. Kuzņecova porcelāna fabrika.