Fotogrāfi

Fotogrāfiju izmantošanas noteikumi.
* visas fotogāfijas, kas atrodas lapā ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu;
* bez rakstiskas atļaujas nedrīkst izmantot lapā redzamos materiālus reklāmā, pārpublicēt avīzēs, žurnālos un citos masu mēdijos;
* lapas materiālus drīkst izmantot personīgām vajadzībām, mācību un valsts iestādēs ar obligātu norādi uz pirmavotu;
* atļauts izmantot fotogrāfijas personīgām vajadzībām, mācību. Citu izmantošanas veidu gadījumā nepieciešana rakstiskā atļauja;
* bez rakstiskas atļaujas aizliegta jebkādu materiālu izmantošana komercnolūkos.
 
Lapā izmantotas un ievietotas sekojušu autoru fotogrāfijas:
G. Šteins
J. Krastiņš
R. Salcevičs
L. Balodis
T. Čirksis
E. Banga