Tel. ekskursiju pieteikšanai:

Tel. +371 67181465

Kase

Tel. + 371 67181464
jugendstils@riga.lv

Rīgas Jūgendstila centrs

Rīga ir viena no retajām Eiropas pilsētām, kur ir saglabājies ļoti bagāts jūgendstila arhitektūras, mākslas un dizaina objektu klāsts. Rīga ir Eiropas mēroga jūgendstila metropole. Lai akcentētu Rīgas savdabīgo un bagāto jūgendstila mantojumu, un pilsēta palielinātu tūristu plūsmu, ir izveidots Rīgas Jūgendstila centrs.
 
Rīgas Jūgendstila centra darbības aizsākums meklējams 2006. gada 7. martā, kad tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr. 919 „Par darba grupas izveidi jūgendstila centra izveidošanas un uzturēšanas modeļa grupai” toreizējā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Birka vadībā. 
 
Rīgas Jūgendstila centra mērķi:
  • jūgendstila arhitektūras, mākslas, dizaina, lietišķās mākslas, amatniecības, literatūras un mūzikas apzināšana, izpēte, popularizēšana un saglabāšana;
    tūrisma attīstība;
    pievilcīga un pozitīva Rīgas tēla veidošana;
    Rīgas atpazīstamības veicināšana.
Rīgas Jūgendstila centra uzdevumi:
  • popularizēt jūgendstilu Rīgā, Latvijā un ārvalstīs – informatīvi materiāli, mājas lapa, jūgendstila suvenīru izstrāde sadarbībā ar amatniekiem un māksliniekiem, lekcijas, semināri un konferences par dažādām jūgendstila izpausmēm, ekskursijas un objektu apskate;
  • veicināt un veidot sadarbību ar Eiropas un pasaules jūgendstila pilsētām, piedalīties starptautiskos projektos un sadarbības tīklos;
  • veikt zinātnisko izpēti par Rīgas jūgendstila arhitektūru un mākslu, piesaistot vadošos jūgendstila speciālistus.