Tējas servīze

20.gs. sāk. Rīga. M. Kuzņecova porcelāna fabrika.