Terīne un šķīvis

20. gs. sāk., Rīga, M. Kuzņecova porcelāna fabrika.