2019

Šodien ir Starptautiskā tūristu gidu diena!
, 21.02.2019


Izstāde “Mājas koncerts. Johanam Valteram −150” 
, 18.02.2019


2019.gada gidu kursi muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs"
, 15.02.2019


Bērnu rīts  “Mājas brīnumainās lietas”
, 11.02.2019


Mīlētāju dienas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 08.02.2019


Aicināt pavadīt radošu svētdienu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 06.02.2019


Izstāde "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Dandī pilsētā
, 06.02.2019


Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” izstāde Skotijā
, 05.02.2019


Šodien ir Starptautiskā tūristu gidu diena!

Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" sveic savas brīnišķīgās gides svētkos!


Izstāde “Mājas koncerts. Johanam Valteram −150” 

No 27. februāra līdz 19. maijam muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicina uz izstādi “Mājas koncerts. Johanam Valteram – 150”.  Izstāde ir veltījums glezniecības un mūzikas savienībai Johana Valtera mākslā un dzīvē, kur vijole kopš agras jaunības bija tikpat svarīga kā otas un palete. Smalkais stīgu instruments pavadīja Valteru gan studiju laikā Pēterburgas Ķeizariskajā mākslas akadēmijā, gan patstāvīgās darbības pirmajā periodā Jelgavā, gan turpmākajos gados Drēzdenē un Berlīnē.

2019. gada 3. februārī apritēja 150 gadu kopš gleznotāja Johana Valtera (Johann Walter, 1869–1932) piedzimšanas. Viņa dzimtā nama un tur izveidotās darbnīcas Jelgavā kopš Otrā pasaules kara vairs nav, taču muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicina ikvienu Valtera daiļrades cienītāju uz izstādi “Mājas koncerts”.
J. Valteru vijole pavadīja gan studiju laikā Pēterburgas Ķeizariskajā mākslas akadēmijā, gan patstāvīgās darbības pirmajā periodā Jelgavā (1898–1906), gan turpmākajos gados Drēzdenē (1906–1916) un Berlīnē (1916/1917–1932), kur viņu iepazina kā Valteru-Kūravu (Walter-Kurau). Mūzika ne tikai daudzpusīgi ietekmēja Valtera gleznieciskos meklējumus un teorētiskos uzskatus, bet arī veidoja draudzības un ģimenes saites, piederības, kopības un māju sajūtu.
“Tās visas ir mūzika, un tur arī slēpjas to savdabības noslēpums,” 1933. gadā par Valtera gleznām viņa piemiņas izstādes apskatā rakstīja kāds laikraksta Dresdner Neueste Nachrichten recenzents, uzsverot vizuālās pieredzes un skaņu pasaules mijiedarbību kā atslēgu viņa personības un veikuma izpratnei. Reprezentabli plaša tvēruma vietā šī izstāde piedāvā ielūkoties mākslas un mūzikas dialoga privātajās izpausmēs, visvairāk vedinot domāt par tā saknēm Valtera darbības agrajā periodā – 19.–20. gadsimta mijā, kad impresionistiskā klātbūtnes izjūta viņa vērojumos rosinoši apvienojās ar jūgendstila abstrahējošo stilizāciju.
“Mājas koncerts” nav tikai viena no izstādīto gleznu tēmām un Valtera biogrāfisko liecību motīvs – šādi varētu uztvert un nodēvēt arī mākslas darbu “dzīvi” privātā vidē to radīšanas laikā un mūsdienās. Līdzās diviem portretiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārējie eksponāti ir deponēti no Zuzānu ģimenes kolekcijas Mūkusalas mākslas salonā un citiem privātiem krājumiem. Aptverot laiku no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 20. gadiem, izstāde mākslinieka cienītājiem sagādās gan atkalredzēšanās prieku, gan iespēju iepazīties ar darbiem, kas speciālistu redzeslokā nonākuši desmitgadē kopš Valtera 140 gadu jubilejas pasākumiem. Koptēmas ietvarā sevišķu ievērību pelnījis mazs 1897. gada akvarelis (Zuzānu kolekcija) – skice gleznai Prélude Chopin op. 28 nr. 6 (liktenis nezināms), kas 1898. gadā bija skatāma Pavasara izstādē Pēterburgā, izpelnoties plašu rezonansi no sajūsmas līdz nopēlumam.

Ieceres autore un zinātniskā konsultante − Kristiāna Ābele.

24.02.2019. Ingas Saksones intervija ar Kristiānu Ābeli LR3 “Diena Sākusies”:https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/diena-sakusies/johanam-valteram-150-studija-makslas-zinatniece-kristiana-abele.a115153/?fbclid=IwAR0RKXIf9pGlK3EAsxfHGw7oThiOg-y4gnPw_a8bzgW7MqRy7UVho0fnKk4 
27.02.2019. Anetes Lesītes sižets LTV “Kultūras Ziņas”: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/izstazu-apskats-gleznieciba-un-muzika-milestibas-maksla-un-hiperrealisms.a311025/
04.03.2019. Ilzes Strengas sižets LTV “Rīta Panorāma”: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.03.2019-majas-koncerts-gleznotaja-johana-valtera-150.dzimsanas-diena.id152995/?fbclid=IwAR31P9NFtAq4UAqYEmQu2j5iDt-kMr0G6vg89isaxIWUsihki566PIa4YrI
14.03.2019. Laimas Slavas intervija ar Kristiānu Ābeli LR1 “Kultūras Rondo”:
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/makslinieka-johana-valtera-150.gadadiena-var-iepazit-izstadi-maj.a115794?fbclid=IwAR2O85G_g9h_M9YRqcAJZbmy9DX8S23Lv56TOCsD9FaSvw1EuPxbxS7HZek
09.03.2019. Maijas Birznieces sižets LNT “Rīta Pietura”:
https://tvplay.skaties.lv/rita-pietura/rita-pietura-10313396/?fbclid=IwAR0faDEg3Q5s_uPJZCcm4vQaMh2-VNo1MsiXm_StvGuikicsJJ4uM4YyXiI

 

 

2019.gada gidu kursi muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs"

Lai popularizētu jūgendstilu, muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs” no 5. marta līdz  21. martam organizē izglītojošu programmu gidiem. Tā iepazīstina ar jūgendstila arhitektūru, mākslu un pilsētvides attīstību 20. gs. sākumā Rīgā un muzeju kā jūgendstila kultūras mantojuma glabātāju.

Programmas ietvaros gidiem būs iespēja detalizētāk iepazīt jūgendstila laikmeta novitātes un attīstības tendences. Lekcijas un praktiskās nodarbības būs veltītas Rīgas jūgendstila arhitektūrai, interjeriem un mākslai Rīgā 20. gs. sākumā. Ar saviem pētījumiem klātesošos iepazīstinās Latvijas vadošie pētnieki Dr. art Ilona Audere, Dr. art. Aija Brasliņa Dr. arch. Jānis Krastiņš, Velta Raudsepa, Dr. arch. Agrita Tipāne.
Šogad Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” svin dibināšanas desmito gadadienu. Lai atskatītos uz kultūrvēsturisko nozīmīgo notikumu, būs iespēja uzzināt jūgendstila muzeja restaurācijas vēsturi. Sandras Priežčiekure prezentēs pētījumu “Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana”. Ar muzeja interjera un digitālo ekspozīciju, krājumu, sarīkojumiem, izglītojošām programmām un citām aktualitātēm iepazīstinās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” speciālisti. Par jūgendstila ornamenta apguvi un muzejā organizētajām radošajām darbnīcām stāstīs keramiķe Iveta Šveisberga.
Lai iegūtu ieejas karti muzeja apmeklējumam un ekskursiju vadīšanai muzejā  pirmo reizi, jāapmeklē viss kurss – piecas nodarbības, kas notiks  5., 7., 12., 14. un 19. martā. Lai atjaunotu iepriekšējos gados iegūto apliecību, jāapmeklē tikai aktuālās informācijas kurss 21. martā.
Programmas mērķauditorija ir  Rīgā praktizējoši gidi, kā arī citi interesenti. Programma ir par maksu. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalību lūdzam pieteikt līdz 4.martam (ieskaitot), aizpildot anketu. Anketu var iegūt šeit vai rakstot uz epastu.
Pieteikšanās dalībai ekskursijā rakstot: jugendstils@riga.lv
 
Nolikums un programma:
 
„Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs””
NOLIKUMS
I Vispārīgā informācija
1. Mērķis
1.1. Padziļināt ārpus muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” (turpmāk – Muzejs) strādājošo gidu zināšanas par Muzeja ekspozīciju, lai popularizētu jūgendstilu Latvijas un ārvalstu tūristiem Muzejā un ārpus tā.
1.2. Paplašināt Muzeja piedāvājumu, sadarbojoties ar gidiem, kas strādā spāņu, lietuviešu, igauņu, norvēģu u.c. valodās.
2.Mērķauditorija
Gidi, kas vada ekskursijas Latvijas un ārvalstu tūristiem Rīgā.
II Programmas norise
1. Norises vieta
Rīga, Alberta iela 12.
2. Norises laiks
2.1. No 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 21. martam;
2.2. Programmas kopējais ilgums ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas.
3. Publicitāte.
Izglītojošā programma „Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs” (turpmāk – Izglītojošā programma) tiek popularizēta Muzeja mājas lapā  www.jugendstils.riga.lv. Informācija papildus tiek izsūtīta elektroniski sadarbības partneriem - tūroperatoriem un gidu asociācijām, kā arī gidi tiek informēti personiski.
4.  Pieteikšanās
Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga.Bogdanova@riga.lv, un pa telefonu 67012401. Reģistrējoties izglītojošajai programmai, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, valodas, kurās strādā, un kontaktinformācija (telefona numurs, e- pasta adrese). Iesniegto pieteikumu kārtībā tiek veikta dalībnieku reģistrācija. Vietu skaits izglītojošajā programmā ir ierobežots. Reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc maksājuma veikšanas.  
5. Samaksa
5.1. Maksa par kursiem:
5.1.1. Ieejas biļete vienā Izglītojošās programmas nodarbībā (2 akadēmiskās stundas, t.i. 90 min.) 10.00 euro vienam dalībniekam.
5.1.2. Ieejas biļete desmit  Izglītojošās programmas nodarbībās (20 akadēmiskās stundas) ir 90.00 euro vienam dalībniekam.
5.1.3. Tiem dalībniekiem, kam 2017. vai 2018. gadā tika izsniegtas dalībnieku kartes un to derīguma termiņš ir beidzies, ieejas biļete Izglītojošās programmas Aktuālās informācijas nodarbībā (4 akadēmiskās stundas) ir 20.00 euro vienam dalībniekam.
5.2. Nodarbību apmaksa veicama 100 % apmērā līdz pirmās nodarbības sākumam, veicot bankas pārskaitījumu uz kontu LV53NDEA0021000016150*, veicot norēķinu skaidrā naudā vai veicot norēķinu bezskaidrā naudā Muzeja kasē.  
5.3 Lai apstiprinātu dalībnieka reģistrāciju, ir nepieciešams uzrādīt maksājuma apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevuma kopiju vai čeku).
* ja dalībnieks vēlas veikt apmaksu par nodarbību uz norādīto kontu, lūdzam iepriekš sazināties, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga.Bogdanova@riga.lv
III Izglītojošās programmas saturs
1. Lekciju kursa apraksts
Izglītojošā programma iepazīstina ar jūgendstila arhitektūru, mākslu un pilsētvides attīstību 20. gs. sākumā Rīgā. Tā dod ieskatu Muzeja kā jūgendstila kultūras mantojuma saglabātāja un popularizētāja darbībā. Izglītojošās programmas ietvaros tiek novadītas nodarbības ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas. Dalībniekiem, kam 2017. vai 2018. gadā gadā tika izsniegtas dalībnieku kartes un to derīguma termiņš ir beidzies,  jāapgūst tikai Aktuālās informācijas apmācības kurss (4 akadēmiskās stundas).
2. Lekciju un praktisko nodarbību tematika
Izglītojošā programma iepazīstina ar Rīgas jūgendstila arhitektūru, Muzeju un tā ekspozīciju, kā arī ar 20. gadsimta sākuma jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu un arhitekta Konstantīna Pēkšēna daiļradi.
IV Izglītojošās programmas noslēgums
Dalībniekiem, kas noklausījušies visas lekcijas un praktiskās nodarbības, tiek izsniegta Muzeja „Ieejas karte muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs””, kas apliecina dalību programmā. „Ieejas karte muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”” dod iespēju viena kalendārā gada laikā vairākkārt apmeklēt Muzeju bez maksas, kā arī sniegt informāciju par Muzeja ekspozīciju grupām, kuras pavada minētās kartes īpašnieks.
V Noslēguma jautājumi
Muzejs patur tiesības mainīt Izglītojošās programmas norises vietu, laiku, nodarbību kārtību un norisi.  


„Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs””
no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 21. martam
Izglītojošās programmas „Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs” nodarbību norises laiki, temati un lektori:
Otrdiena, 5. marts.
18.00 – 21.30 Agrita Tipāne. Jūgendstila interjeri un to saglabāšana. Lekcija un praktiska nodarbība muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”.
Ceturtdiena, 7. marts.
18.00 – 19.30 Ilona Audere. Vitrāžu māksla Rīgā jūgendstila periodā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.
20.00 – 21. 30 Aija Brasliņa. Jūgendstils Latvijas glezniecībā 19. – 20. gs. mijā. Lekcija.  Ekspozīcijas piemēri.
Otrdiena, 12. marts.
18.00 – 19.30 Jānis Krastiņš. Jūgendstila arhitektūra un arhitekti Rīgā un Latvijā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.
20.00 – 21.30 Toms Tālbergs. Nozīmīgākie jūgendstila artefakti un to saglabāšana Lekcija. Praktiska nodarbība muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” krātuvē.
Ceturtdiena, 14. marts
18.00 – 18.45. Muzeja izglītojošās programmas. Lekcija.
19.00 – 21.30 Muzeja radošās darbnīcas:
Iveta Šveisberga. “Jūgendstila dekoratīvais cilnis ģipsī”
Kalvis Kārkliņš. Koka spiedogu radošā darbnīca “Iepazīsti jūgendstila ornamentu”.
Praktiska nodarbība.
Otrdiena, 19. marts.
18.00 – 19.30 Velta Raudsepa. Jūgendstils un dekoratīvā māksla. Attīstības aspekti Latvijā. Lekcija.
19.45 – 20.30 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).
20.40 – 21.20 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.
21.20 – 21. 30. Programmas noslēgums.
Ceturtdiena, 21. marts. Aktuālais kurss (papildus nodarbība tikai apliecību atjaunošanai liela dalībnieku skaita gadījumā).
18.00 – 18.45 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).
19.00 – 19.45 Agrita Tipāne. Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” aktualitātes.
20.00 – 20. 45 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.
20.45- 21.30 Toms Tālbergs. Muzeja jaunieguvumi 2018. gadā. Lekcija.
2.        Pieteikšanās
Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga. Bogdanova@riga.lv, un pa telefonu 67012401 līdz 2019. gada 4. martam (ieskaitot)
 
 

Bērnu rīts  “Mājas brīnumainās lietas”

Svētdien, 17. februārī, plkst. 12.00 muzeja runcis Alberts kopā ar režisori Ināru Čaksti aicina ģimenes ar bērniem ielūkoties interesantajā lietu pasaulē. Meteņu laikā, kad pavadot ziemu un gaidot pavasari, tiek tīrīta māja un reizēm arī atrastas jaunas vai sen aizmirstas lietas, runci Albertu ir ieinteresējuši daži seni un daži jauni priekšmeti, kas sastopamas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”.

Lietas mēs sastopam it visur – mājās, ceļā, muzejā, arī pasakās, stāstos un dzejoļos. Lietas iedvesmo māksliniekus veidot mākslas darbus un radīt stāstus. Līdzīgi kā pavasaris piešķir dabai jaunu skatu, mākslinieki un amatnieki mēdz piešķirt lietām jaunu dzīvi. Savukārt muzejā lietas turpina dzīvot, vēstījot savu stāstu ikvienam apmeklētājam, kurš vien ir gatavs to sadzirdēt.
Līdz 24. martam muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” mākslinieces Ineses Brants izstādē “Vij ziedus ap galvu…” skatāma savdabīga seno lietu pārtapšana jaunās formās. Gluži neparastā veidā vecmāmiņu rokdarbi ir atdzīvojušiesmirdzošā porcelānā. Kāda saistība tam ir ar muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs”, kādas ir bērnu mīļākās lietas un vēl daudz cita interesanta varēs uzzināt, apmeklējot bērnu rītu “Mājas brīnumainās lietas” .
Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, bet jo īpaši –  bērni vecumā no 4 līdz 8 gadiem, kā arī viņu vecāki vai pavadošās personas. Ieejas maksa katram apmeklētājam EUR 3,00.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikt dalību iepriekš, zvanot pa tālruni  67181465 vai rakstot epastā: jugendstils@riga.lv.

Mīlētāju dienas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

No 9. līdz 14. februārim muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs” aicina Visu Mīlētāju dienu sagaidīt radoši - uzzināt par šīs dienas svinību tradīcijām, aplūkot romantiskus telpu dekorus, apgūt pastmarku valodu, nofotografēties un nosūtīt draugam sirsnīgu atklātni.

No 9. līdz 14.februārim muzejā būs īpašas Mīlētāju dienas ekskursijas. Tajās varēs iepazīt interjeru, apskatīt jūgendstila perioda pastkaršu kolekciju, kā arī apgūt izteiksmīgo pastmarku valodu. Izrādās, ka markas novietojums uz atklātnes var atklāt bez vārdiem vissmalkākos noslēpumus.
Apmeklētājus priecēs rožaini sārtos toņos rotāts interjers, turklāt šajā laikā muzejā varēs apskatīt Latvijas uzņēmuma Glam Vibes dekoru kolekciju. Muzejā būs aplūkojamas izsmalcinātas ziedu kompozīcijas Mīlētāju dienas noskaņās. Jūgendstila fotosalonā varēs iemūžināt skaistos mirkļus. Visu Mīlētāju dienā - 14.februārī kādu muzeja apmeklētāju gaida īpašs muzeja un Glam Vibes sagatavots pārsteigums.
Visu mīlētāju dienā  - 14.februārī ieeja muzejā pārim par vienas biļetes cenu – 5,00 EUR
 
Ekskursijas latviešu valodā: 9., 10., 12., 13., 14. februārī plkst. 15.00,
bet ekskursija krievu valodā 14. februārī plkst. 16.00.
Pieteikšanās dalībai ekskursijā rakstot: jugendstils@riga.lv vai  
https://www.facebook.com/RigaArtNouvea/
 
 

Aicināt pavadīt radošu svētdienu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

2019. gada 10. februārī plkst. 12.00-14.00 muzejā norisināsies nodarbība "Kaligrāfijas pamati".
Nodarbības vadītāja Laura Korne-Šēnfelde saka, ka kaligrāfija ir skaisti un saprotami rakstīts rakstu darbs ar roku. Jo skaistāku to vēlas, jo lēnāk tas top. Pamatprincipi tiks ņemti no angļu raksta, tomēr nenovērtējot par zemu katra rokrakstu. Mīlētāju nedēļas noskaņās divu stundu laikā tiks apgūts un uzrakstīts vārds − mīla, kas ir dzejnieka Raiņa piedāvāts saīsinājums vārdam mīlestība.
Ikvienam dalībniekam būs pieejama atbilstoša aploksne un pastmarka, lai skaistie vārdi sasniegtu adresātu līdz Valentīna dienai.

Jautrai atkāpei muzejs piedāvās informatīvu materiālu par 20. gadsimta sākuma šifrētu saziņas veidu − pastmarku valodu no izdevuma "Vispilnīgākā pastmarku valoda pantos un prozā" (1907). Piemēram, pastmarka, kas novietota kartītei augšējā malā pa vidu slēpj vēstījumu − 

Šā likta marka teic tev "jā", 
Un tas ar paliks mūžam "jā".
Piederu tev un dodu savu "jā" vārdu kā svētu zvērestu.

Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. 
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 67181465, e-pastā jugendstils@riga.lv.
Dalības maksa € 5.00.

Izstāde "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Dandī pilsētā

2019. gada 7. februārī Dandī Centrālajā bibliotēkā atklāja Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs” izstādi "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” sadarbībā ar Lorda Armitsteda fondu un Dandī kultūras un tūrisma attīstības biedrību.

Izstādes atklāšanā piedalījās Latvijas vēstniece Baiba Braže un Dandī pilsētas Lords Provosts Ian Borthwick.
Līdz 2019. gada 1. martam izstāde "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Dandī pilsētas iedzīvotājus un viesus iepazīstinās ar Rīgu kā jūgendstila arhitektūras pērli!
Foto: Alan Richardson

Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” izstāde Skotijā

Skotijas pilsētas Dandī Centrālajā bibliotēkā 7. februārī plkst. 11.00 notiks izstādes “Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” atklāšanas sarīkojums. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības, muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” sagatavotā izstāde iepazīstinās ar Rīgas arhitektūras, mākslas un dizaina jūgendstila mantojumu. Tā iekārtota sadarbībā ar Lorda Armitsteda fondu un Dandī kultūras un tūrisma attīstības biedrību.

Izstādi atklās Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē V.E. Baiba Braže, tajā piedalīsies  Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības direktore Zanda Ķergalve, muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” direktore Dr. arch. Agrita Tipāne, Lorda Armitsteda fonda pārstāvji un Dandī kultūras un tūrisma attīstības biedrības pārstāvji.
Armitstedu dzimta atstājusi nozīmīgu mantojumu ne tikai Rīgā, bet arī Skotijas pilsētā Dandī. Rīgas pilsētas mēra Džordža Armitsteda (1847−1912) radinieks, lords Džordžs Armitsteds (1824−1915) 19. gs. vidū ir bijis ietekmīgs britu politiķis un mecenāts. Īsi pēc viņa nāves 1915. gadā nodibināts Džordža Armitsteda fonds, kas turpina mecenātisma tradīcijas. Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” un fonda sadarbība sākās 2017. gadā un rezultējās ar izstādi.
Izstāde Dandī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dos iespēju neklātienē  iepazīt Rīgu, kas ir  zināma ne tikai kā Latvijas galvaspilsēta, moderns rūpniecības, kultūras, sporta un biznesa centrs un osta Baltijas jūrā, bet ievērojama arī kā arhitektūras pērle un jūgendstila metropole.  Tā jau guvusi plašu starptautisku atzinību un eksponēta Austrijā (Vīnes Mākslas akadēmijas aula un Halbturnas pils), Slovākijā (Bratislava, mākslas galerija ZOYA), Maskavā, Baltkrievijā (Minskas Rātsnams), Lietuvā (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte), Ķīnas Tautas Republikā (Sudžou pilsētas bibliotēka), Luksemburgā (Eiropas Savienības tiesa un Eiropas Savienības Revīzijas palāta), Francijā (Strasbūras Nacionālās universitātes bibliotēkā).
 
Izstāde  veicinās Rīgas atpazīstamību, sadarbību starp Latviju un Skotiju. Tā būs apskatāma līdz šī gada 1. martam.

<< 2019 Sep >>
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30